Interaxo

Digitalisering av byggbranschen 2023: Tribia sammanfattar

Under det senaste decenniet har digitaliseringen spelat en alltmer betydande roll inom byggbranschen. Det har revolutionerat sättet vi planerar, konstruerar och underhåller våra byggnader. Computerworlds årliga event "Digitalisering av byggbranschen" hölls den 7 juni på Oslo Congress Centre och som vanligt var Tribia på plats för att dela och diskutera de aktuella möjligheter och utmaningar som kännetecknar byggbranschen 2023.

Written by Isabelle Odentun

Det är en komplex uppgift att navigera det digitala landskapet med ständigt föränderliga krav, standarder och tillgängliga verktyg. De flesta aktörer har redan börjat och kommit långt i sin digitala transformation, men nya utmaningar kan dyka upp på vägen som kräver tillpassning och förändring. Det råder dock bred enighet om att investeringen av tid och resurser är väl värd de tids- och kostnadsbesparingar som uppnås genom att implementera nya och effektiva arbetssätt. Vid årets event presenterades en rad spännande idéer både från scenen och under minglet på mässområdet. Tribias representanter på plats noterade vilka ämnen som fick mest uppmärksamhet bland deltagarna.

Tribias 3 observationer från "Digitalisering av byggbranschen 2023":


  • Implementering av digitala verktyg

En av de mest framträdande utmaningarna som nämndes under evenemanget var den interna implementeringen av digitala lösningar. Många företag inom byggbranschen stöter på svårigheter när det kommer till att introducera nya teknologier och processer i sin verksamhet. Det kan bero på bristande kunskap, motstånd mot förändringar eller otillräcklig utbildning av anställda.

  • RPA, Robot Process Automation med stöd från AI

En betydande del av diskussionerna fokuserade på användandet av automatiserade verktyg och hur detta kan bidra till att effektivisera processer och hantera stora datamängder. Efterfrågan på och krav relaterade till insamling av verksamhetsinformation i byggprojekt har varit påtaglig de senaste åren och denna trend förväntas fortsätta öka i framtiden. En av huvudorsakerna till denna ökning är implementeringen av allt mer omfattande miljökrav.


  • Enkel insamling av rätt typ av dokumentation

En tredje utmaning som lyftes fram är behovet av ett system som enkelt kan samla in och organisera rätt dokumentation. Korrekt dokumentation är avgörande för att säkerställa kvalitetssäkring och efterlevnad av regelverk. Att ha en strukturerad och pålitlig plattform för att hantera och lagra all dokumentation är av största vikt för företag.

Christina Østerhus, Senior Account Manager på Tribia, deltog på evenemanget och delar med sig av sina tankar.

Skjermbilde 2023-06-15 kl. 10.43.53
Christina Østerhus, Senior Account Manager på Tribia

"Jag upplever Computerworlds årliga event som en viktig arena att vara på, både för att dela värdefulla erfarenheter och för att få inblick i branschens utmaningar och framtida trender", säger Christina Østerhus, Senior Account Manager på Tribia.

"Efter årets evenemang tar jag med mig intrycket av att branschen är ännu mer medveten om vad de behöver för lösningar. Det är tydligt att aktörerna är mer måna om att välja verktyg som passar deras specifika behov. Det är väldigt positivt och det betyder att vi som leverantör måste fortsätta vara vassare och leverera den kvalitet som kunderna efterfrågar", säger hon.

 

Sammanfattningsvis tar vi med oss att det finns en stor vilja och intresse hos många att arbeta smartare och mer digitalt. Genom att använda digitala verktyg kan du spara både tid och pengar, samtidigt som du stärker din konkurrenskraft i en alltmer digitaliserad värld.  

Vill du få råd och tips om hur du kan jobba smartare digitalt i dina byggprojekt? Ta kontakt med oss så tar vi ett förutsättningslöst samtal och går igenom dina behov och utmaningar.  Vi är här för att hjälpa.

Nyhetsbrev

Få koll på det senaste från Tribia och Interaxo