interaxo project

Skanska väljer Interaxo Project för nytt akutsjukhus i Växjö

Arbetet med Växjös nya akutsjukhus har startat, ett komplext byggprojekt där vikten av effektiva och kvalitativa processer är stor. För att säkerställa detta valde Skanska att använda sig av Interaxo Project, en molnbaserad samarbetslösning från Tribia.

Written by Isabelle Odentun

Långsiktigt samarbete

I nästan 20 år har Skanska och Tribia haft ett nära samarbete kring Tribias molnbaserade samarbetslösningar för byggprojekt, vilket bidragit till ökad kvalitet, minskat tidsförbruk och minskade kostnader i Skanskas projekt. Nu kommer bolagen även att samarbeta i projektet för nytt akutsjukhus i Växjö (NSV).

Skjermbilde 2022-11-16 kl. 13.02.38"Vi är otroligt stolta över vårt långa samarbete med Skanska och att nu få förtroendet att vara med och bidra till det nya sjukhuset i Växjö. Det är även extra kul att se hur en långvarig kund som Skanska varit med på vårt företags förändringsresa, med projektverktyget Apricon till att nu börjat använda Interaxo inte bara i detta projekt utan även i ett flertal andra som vi har på gång", säger Christoffer Maxe, Customer Success Manager på Tribia.

"Att samarbeta med och hjälpa kunder som prioriterar digitalisering och ständigt vill hitta nya effektiva sätt att arbeta på är spännande", fortsätter han.

Hållbart sjukhus för framtiden

Det nya akutsjukhuset kommer att ersätta det befintliga sjukhuset i Växjö. Målet är ett effektivt och patientsäkert sjukhus som säkrar framtidens vårdutveckling, nya vårdbehov och arbetssätt. Projektet har även höga ambitioner om hållbarhet där fokus legat på att minska energiförbrukningen, materialens klimatpåverkan och optimera byggnadens utformning. Bakom den fina gestaltningen av sjukhuset ligger arkitektföretagen Arkitema & LINK Arkitektur.

"Vi är hedrade över att få förtroendet att tillsammans med Region Kronoberg skapa ett modernt sjukhus som anpassas för framtidens vårdbehov och arbetssätt", säger Wilhelm Andersson, Projekteringsledare på Skanska.

"Projektet har höga klimatambitioner, vilket stämmer väl med vår önskan om att skapa ett hållbarare samhälle. Det var därför viktigt från vår sida att även hitta bra projektverktyg för informations-hanteringen för att hålla en hög kvalitet och en god process i detta viktiga projekt. Kan vi minska fel och avvikelser är även detta bra ur ett hållbarhetsperspektiv", avslutar han.Bild 2 - 20220819 sjukhus Växjö - bildcred Arkitektteamet LINK Arkitektur & ArkitemaDet nya akutsjukhuset i Växjö. Illustration: Arkitema och LINK Arkitektur

Ett bra projektverktyg i komplexa byggprojekt

"Det nya akutsjukhuset är ett stort och komplext projekt där vikten av ett gott samarbete, bra kommunikation och hög kvalitet är extremt viktigt. Även ett litet fel kan bli väldigt kostsamt när man arbetar i projekt av denna storlek", säger Mats Persson, Director of Business Development & Partnerships på Tribia.

"Med stödet av vår samarbetslösning Interaxo Project kommer möjligheten att säkerställa ett effektivt och kvalitativt projektgenomförande genom hela projektets gång kunna uppnås", avslutar Mats.

Interaxo Project är Tribias molnbaserade samarbetslösning för byggprojekt som idag används av mer än 150 000 användare i Norden. I verktyget samlas viktig information så att alla inblandade har samma, uppdaterade information under hela projektets gång.

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Få koll på det senaste från Tribia och Interaxo