kund berättelse

Skanskas erfarenheter av BIM Data i projekt Villa Brogården

Med Interaxo BIM Data får man en molnlösning som förenklar hanteringen av BIM Data i projektet. 

Written by Anna Daneshvar
Tillsammans skapar vi en digital modell som hjälper fastighetsägaren i förvaltningsfasen. Joakim Larsson, Digital Ledare Design på Skanska, delar med sig av sina erfarenheter av Bim DAta i projektet Villa Brogården, ett äldreboende i Alingsås.

 

Joakims roll är att främja den digitala utvecklingen på Skanska. I sitt arbete samordnar han projektörerna och säkerhetsställer deras digitala leveranser in till projektet samt ger support under projekteringen.

Villa Brogården i Alingsås är ett egenutvecklat projekt av Skanska som genomförs av flera olika Skanskaenheter i nära samarbete. I Villa Brogården har Skanskaenheterna tillsammans lyft ribban ytterligare och gemensamt satt upp ett eget projektmål där ambitionen är att anstränga sig extra för att bli ett referensprojekt inom Skanska och en förebild inom Skanskas alla hållbarhetsområden. Denna ambition och nyfikenhet välkomnade Joakim då han presenterade sina tankar om att förflytta projektet och Skanska i den digitala utvecklingen. Den metodik Skanska nu har stöd för i Interaxo BIM Data, och de erfarenheter man fått i projektet, avser man att sprida vidare i företaget och i kommande projekt.

Så använder Skanska sig av interaxo bim data

Med hjälp av BIM Data kan Skanska lägga in metadata och på så vis skapa en IFC-modell som innehåller all information som drift- och underhållssidan behöver. Ändringar som genomförs under bygget förs in i IFC-modellen löpande. Genom att tillhandahålla en exakt och uppdaterad kopia, en så kallad ”digital tvilling” får förvaltaren tillgång till rätt data på samma gång som Skanska.

Med stöd av Interaxo BIM Data har Skanska utvecklat en lösning som är enkel, kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv.

”När vi kom i kontakt med Tribia så visste vi inte vem som var köparen av Villa Brogården. Det innebar att förvaltningssystem inte var valt och därmed blev vår tanke att skapa en lösning som skulle passa så många som möjligt” säger Joakim Larsson, Digital Ledare Design på Skanska.
”I de flesta fastighetssystemen går det att mata in IFC-modeller eller Excel-filer. BIM Data kan producera båda dessa format, därför vi valde det systemet. Först och främst ville vi ha en generell lösning och det fick vi med Bimeye” säger Joakim.

ImageScaler_CompanyPicture-3Skanska har ett internt behov av metadata på modellerna och även på vad de levererar för data till beställaren. ”Det är inte bara den fysiska byggnaden som är Skanskas produkt, utan också den digitala fastighetslösningen där BIM Data är behjälplig, där lägger vi in all data vi får från projekteringen och produktionen” säger Joakim.

Trenden är att de offentliga beställarna kräver mer metadata till sitt förvaltningssystem. I vissa fall är det väldigt många parametrar som kravställs. ”I sådana projekt är Interaxo BIM Data ett bra verktyg eftersom då ligger inte allt ansvar på projektörerna utan även entreprenören kan hjälpa till att skapa denna data” säger Joakim.

”Mycket ligger i byggföretagens vilja att leverera en digital tvilling. Det är en extra kostnad med BIM Data men man höjer värdet på produkten. Vi levererar en bättre produkt och med mer värde för kunden” säger Joakim Larsson.

Ökad effektivitet och lägre kostnader med Interaxo bim data

Med hjälp av BIM Data har Skanska samlat in den efterfrågade informationen till drifts- och underhållsprocessen. Arbetssättet har visat sig väldigt lyckosamt och estimerad tid för arbetsinsatsen är väsentligt lägre, jämfört med budgeterad tid. Uppskattningsvis skulle projektet ta ca 200 timmar. Då ingick upplärning av BIM Data, insamling av data och att mata in all metadata. Det visade sig att det gick betydligt snabbare. I kommande projekt med samma arbetsmetodik uppskattar Skanska att det kommer ta ca 30 timmar.

Skanska ser också möjligheten att använda Interaxo BIM Data i inköps- och kalkylarbetet.

”Vi såg att det fanns ganska stora fördelar för oss på vår inköpsavdelning eftersom vi kan lägga till information och dela modellen så som vi vill ha den. Vi kan dela in de objekt som tillhör lägenheter, korridor eller liknande, och därefter kan vi importera in det i vårt ekonomiprogram. Då får vi kostnaderna direkt för det specifika rummet utan att behöva göra så mycket. Det blir en väldig tidsbesparing. Vi har inte kommit så långt ännu men vi ser möjligheterna” säger Joakim.

interaxo i framtida projekt

Problemet med modellerna som Skanska använt tidigare är att de sällan blir exakt så som de vill ha dem. Med hjälp av BIM Data kan Skanska själva lägga in parametrar och dela in dessa på ett sätt så att de automatiskt får ut en 4D plan via sitt eget program. Objekten i modellen blir automatiskt kopplade till deras tidsplan och då skapas en film som visar hur bygget kommer uppföras.

”Filmen är användbar i flera avseenden, framför allt för att visualisera projektet. Den är också användbar i byggtekniska frågor tillsammans med underentreprenörer och beställare.”

Framtida projekt inom Skanska som har behov av digitala lösningar kommer erbjudas Interaxo BIM Data.
”När det kommer ett projekt där vi eller beställaren ser ett behov av en digital lösning, kommer vi använda BIM Data. Programmet stödjer att vi utvecklar själva och att arbeta med komplicerade projekt. Vi upplever programmet enkelt och flexibelt, som möter kommande behov” avslutar Joakim Larsson, Digital Ledare Design på Skanska.

Är du intresserad av hur Tribia och INteraxo kan hjälpa dig i dina byggprojekt?

Kontakta oss på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com

 

 
Nyhetsbrev

Få koll på det senaste från Tribia och Interaxo