Tillbaka till alla

Tribias samarbete med Skanska förnyas och utökas

25 februari 2022

Tribias samarbete med Skanska förnyas och utökas

Sedan 17 år har Skanska och Tribia ett fruktsamt samarbete kring Tribias lättillgängliga och molnbaserade samarbetslösningar, vilket bidragit till ökad kvalitet, minskat tidsbruk och kostnader i Skanskas byggprojekt.(Bild: Skanska AB, Projekt Villa Brogården 2020)

Med utgångspunkt från detta har företagen valt att ingå ett centralt avtal även för Skanskas verksamheter i Sverige, Finland och Norge, avseende Tribias branschledande verktyg för projektbaserat samarbete. Med Tribias tjänster, jobbar Skanska kontrollerat med BIM-data vilket leder till minskade risker och säkrare framdrift från projektutveckling till överlämnande och förvaltning.

Effektiv kommunikation och dataförädling

Skanska har i många år arbetat med Tribias lösningar som stöd för informationshanteringen i ett stort antal byggprojekt och det positiva utfallet av detta samarbete har bidragit till ett relativt enkelt beslut för Skanska om att förlänga samarbetet, men nu med möjligheten att även bredda detta. ”Vi är naturligtvis oerhört glada och stolta över att Skanska visar fortsatt, och utökat, förtroende för oss”, säger Fredrik Nirvin, Country Manager, hos Tribia i Sverige.

Byggbranschens behov av, och krav på, mångsidiga samarbetslösningar som stödjer de processer där man i projekten samlar och kommunicerar information, ökar snabbt. Detta faktum tillsammans accelererande behov av datadrivet beslutsstöd, har resulterat i ett ökat intresse för Tribias molntjänster.

Skanska är ett ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA, som har valt att gå i spetsen för digitalisering och för att skapa konkurrenskraftiga lösningar för grönt byggande. "Tribias strategi avseende att leverera en BIM collaboration-lösning där projekt samlar in, kvalitetssäkrar och kommunicerar projekt- och byggnadsinformation genom alla faser, innebär att vi kommer att vara väl positionerade för att stödja Skanskas ambitioner de kommande åren", avslutar Fredrik Nirvin, Country Manager, hos Tribia AB.

Om avtalet

Syftet med avtalet är att förse Skanska med en lättillgänglig molnbaserad samarbetslösning som effektiviserar företagets BIM-drivna byggprojekt och ger stöd för interaktion och integrerade arbetsflöden, direkt kopplat till en kontinuerligt uppdaterad digital framdrift av byggnaden.

”Tribia har en djup kunskap kring samarbetslösningar för byggbranschen, vilket gynnar Skanska. Tillsammans med Tribia har vi haft ett bra och utvecklande samarbete under flera år, vilket i sin tur utgör ett starkt skäl till att vi nu väljer att formalisera detta på en nytt. Vi ser framemot och ta nytt grepp kring Bimeye”, säger Linn Areno, Gruppchef/Processledare Entreprenad, Skanska AB.

För mer information, kontakta:

Steinar Svinø, CEO, Tribia AB
Telefon: +47 952 92 174, e-post: steinar.svino@tribia.com

Kontakta vår säljavdelning på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com

KONTAKTA OSS