Kund berättelse

Region Kalmar läns tidsbesparingar i projektet med hjälp av BIM Data

Vi pratade med Kristoffer Hallén om Kalmar läns erfarenheter av att använda BIM Data i deras projekt. 

Written by Anna Daneshvar

Kristoffer Hallén, fastighetshetsingenjör på Region Kalmar län berättar om sina erfarenheter av Bimeye.

I sitt arbete som fastighetsingenjör arbetar Kristoffer med systemförvaltning och fastighetssystem så som Bimeye, Faciliate, och Revit. Kristoffers fokusområde är att få ihop hela cykeln av information som skapas i byggprojekten, där Bimeye är en utav kuggarna i hjulet.

Region Kalmar län kom i kontakt med Bimeye och Tribia för ett par år sedan. I projektet för nya psykiatrin i Kalmar har de använt sig av Bimeye fullt ut. Projektet omfattar en nybyggnation av psykiatrilokaler vid Länssjukhuset i Kalmar, som har tagit ca 5 år från start till mål. 

Ytterst få fel i projektet tack vare Bimeye

”Projektet Kalmar har på många sätt varit ett bra introduktionsprojekt med Bimeye. Man får ha i åtanke att om man gör fel i projekteringen resulterar det i flera fel i produktionen. Vi har arbetat med många dörrar i Kalmar-projektet genom Bimeye och detta är fortfarande vårt fokus; dörrar och dörrmiljöer. Vi måste också se vart vår organisation är på väg samt mognadsgrad gällande arbetet” säger Kristoffer.

kristoffer-hallen

Det är väldigt tidsödande att rätta fel i produktionen. Genom att slippa ersätta felaktiga komplicerade dörrar som producerats och monterats så har vi gjort tids- och kostnadsbesparingar tack vare Bimeye. Programvaran kostar pengar, men i det långa loppet får vi kostnadsbesparingar på att få rätt information” tillägger Kristoffer.

Projektet för nya psykiatrin i Kalmar har använt sig utav Bimeye och det har fungerat bra. ”När vi stannar upp för att stämma av hur det har gått i projektet så ser vi att det har tagit lite tid att komma i gång i början, men när vi gör en överblick på hur det har gått med installation och dörrar, kan vi konstatera att det är ytterst få fel i projektet.” säger Kristoffer.

Kristoffer fortsätter: ”Om det är Bimeye-lösningen eller om det är projekteringen i sig kan jag ej svara på, men Bimeye är en viktig kugge i det stora perspektivet. Att varje specifik disciplin kan göra sitt arbete i Bimeye i stället för som förr i tiden där man gjorde traditionell dörruppställning, där arkitekten gör allt jobb. Då minskar risken för fel också rätt så ordentligt”.

I projekt Kalmar har de haft konsulter inom, el, brand, arkitekter, beslag, akustik samt egna funktionsplanerare, som har varit inne och arbetat i Bimeye samtidigt som entreprenören själva också har gjort det.

”Det är många olika personer som kan vara inne i samma verktyg och göra sitt arbete. Det är den största styrkan med Bimeye gentemot om man skulle arbeta med Revit. Revit har funktionaliteten för att klara delarna men då är det en arkitekt som får mata in information. Med Bimeye så minskar tidsförlust och felmarginaler” säger Kristoffer Hallén.

Vad gäller att koppla information till förvaltning säger Kristoffer att regionerna generellt sätt är väldigt duktiga på att förvalta information och de ansvarar för byggnader från att de bygger dem till att de river dem.

”Byggnaderna ska leva i 50-80 år. På den tiden kan vi säkerställa att vi har en byggnad som vi vet vad som sitter i och hur vi hanterar den på ett så bra sätt som möjligt, då det även görs en stor del ombyggnationer under årens gång” säger Kristoffer.

Enkelt att komma i gång med Bimeye

Kristoffer säger att det var enkelt att komma igång med Bimeye 3 då det är en tydlig programvara. ”Vi ser att nu har det kommit fler som jobbar med Bimeye och ser vinsterna med det. Så det har kommit mer acceptans inom BIM, information och värdet av information” tillägger Kristoffer.

Kristoffer säger att de är nöjda med Bimeye och vill fortsätta använda det. ”Vi ser inte att det idag finns någon produkt på marknaden som kan ersätta den funktionalitet som finns i Bimeye. Bimeye är ett väldigt komplett verktyg och det har en bra koppling till vår förvaltning, vilket är en viktig del. Bimeye är ett projektverktyg men vi som förvaltar kan också ta ut informationen och det är en viktig kugge i det hela när vi talar om kostnad, att vi vill kunna förädla informationen i framtiden. Det blir inga Excel-listor utan det blir riktig information som man kan använda i förvaltningen” säger Kristoffer.

Avslutningsvis poängterar Kristoffer att om man vill arbeta med förvaltning av data, informationsdelning, livscykelperspektiv och liknande så måste man arbeta med verktyg som t.ex. Bimeye för att få det att fungera, eftersom det annars inte blir kostnadseffektivt.

”Det är väldigt svårt att få det att fungera, du kan arbeta i Revit eller liknande, men det är så pass tidskrävande att det inte ger någonting tillbaka. Ofta arbetar vi med konsulter som är tekniska specialister, men den som sitter på informationen är ofta entreprenör. Det som vi en gång har projekterat är inte det som sitter i huset och därför måste informationen skiftas under projektets gång. Att vi då ska låta konsulter sitta och mata in det i efterhand, det är tidsödande och kostnadsmässigt dåligt jämfört med att entreprenören gör det direkt när de vet vad de gör, de har redan informationen i huvudet på vad de har köpt.

”Vill man få det här att fungera så ska man arbeta med Bimeye eftersom det är smidigt.” avslutar Kristoffer.

Är du intresserad av Bimeye och hur vi på Tribia kan hjälpa dig med tids- och kostnadsbesparingar?

Kontakta vår säljavdelning på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com så att vi bättre kan förstå dina behov och hjälpa dig vidare.

Nyhetsbrev

Få koll på det senaste från Tribia och Interaxo