Tillbaka till alla

Offentliga byggherrar digitaliserar bygg-och anläggningsprojekten

23 april 2021

Offentliga byggherrar digitaliserar bygg-och anläggningsprojekten
Hur kan du samordna insamlingen av data i ditt byggprojekt? Vi på Tribia försöker hjälpa till och öppna upp för att skapa ett digitaliserat stöd för den processen. Vi erbjuder projektstöd för byggherrens byggprojekt vilket täcker in alla projektfaser, parter och processer.

Som byggherre, är det ditt ansvar att samordna alla bitar i byggprojektet, oavsett om det gäller säkerhet, kvalitet, ärendehantering, bygghandlingar, dokument eller överlämning till drift och underhåll. Det produceras en mängd data och information men med vilken struktur?

Hur kan du samla ihop informationen på ett effektivt sätt? Om du som byggherre inte anvisar eller informerar, kommer det vara upp till varje part att skicka informationen till dig på ett sätt som de själva tycker är bekvämt ex. på en USB-sticka, PDF, Excel-ark eller liknande. Sedan är det ditt ansvar som byggherren att samordna och pussla ihop alla bitar. Därmed kan vi konstatera att producering, insamling och sortering av information, data och filer inte görs på ett sätt som är så effektivt idag.

Få spårbar kontroll över hela projektet

Du som arbetar som offentlig byggherre har möjlighet att standardisera för projektsamverkan redan som krav i upphandlingen. På så vis kan du påverka och förändra branschen genom kravställning i din upphandling. Det innebär att, du som byggherre, redan i ett tidigt skede kan få spårbar kontroll över hela projektet, att systemet används av alla entreprenörer och underentreprenörer, oavsett entreprenadform, vilket i sin tur är av enormt värde genom livscykeln.

I de processer där du som byggherre har stort ansvar och har stora vinster på att ha ett eget system, ex. drift- och underhållsinformation samt filhantering genom livscykeln erbjuder vi på Tribia stöd för enhetliga, standardiserade processer och systemparametrar i våra lösningar, vilket möjliggör kontroll, uppföljning och kontinuerligt förbättringsarbete.

Det finns ett stort fokus på Building Lifecycle Management internationellt och Building Lifecycle Management-processerna kommer även att minska gapet mellan din, byggherrarnas projektavdelningar, och era drift- och underhållsavdelningar, vilket ses i Tribias erbjudande av våra BIM-collaboration lösningar; Interaxo, Bimeye och Unizite (länk till lösningarna).

Ta kontrollen över processerna i byggprojektet

Det finns stora förtjänster för att du själv tar kontrollen över vissa processer i byggprojektet och att du inte överlåter ansvaret för allt systemstöd till byggprojektets entreprenörer och konsulter. Det finns omfattande lagstadgande ansvar, vilka inte kan delegeras, som driver på byggherrens egen kontroll av säkerhet, kvalitet, miljö och hållbarhet. Därför behöver du som byggherre ta en mer aktiv roll för att styra upp insamlingen och tillhandahålla digitala verktyg som stödjer upp insamlingen.

Här visar vi på några av de processerna där du som byggherre har ansvar i ditt system:

  • Säkerhet. Byggherren är ansvarig och värderar allt oftare att alla incidenter och skyddsronder genomförs av alla i byggherrens system.
  • Kvalitet. Byggherren har störst intresse av alla att kvaliteten blir den avtalade och därför sker mer kvalitetsinspektion och administration i byggherrens system.
  • Ärendehantering. Alla avvikelser, önskemål om ändring och inte minst tilläggsbeställningar med ofta stor ekonomisk konsekvens kan och bör ske i byggherrens system.
  • Bygghandling, dokument- och versionshantering. Beroende på entreprenadform, men det finns en logik i att byggherren äger giltig revision och att den når alla i projektet via byggherrens mobila lösning.
  • Överlämning till drift och UH. Byggherren skall leva med byggnaden i tiotals år – så logiken att byggherren själv kravställer vad som skall finnas av dokumentation, med vilken struktur och vem som skall lämna in informationen – är en definitiv trend. Om informationen samlas in löpande i byggherrens system försvinner den ofta plågsamma insamlingen i sista sekund.
Vad vi på Tribia erbjuder för lösningar

Tribias erbjudande är processtöd för byggprojekt som kräver spårbarhet och samverkan med externa parter. Med hjälp av de lösningar vi på Tribia bistår med, kan vi erbjuda processtöd för ärendehantering, dokumenthantering, från kravställning, upphandling, genom projektering och produktion till överlämning och vidare till aktuellt drift- och underhållssystem.

Med skräddarsydda och rättighetsbaserade flöden för information mellan olika parter och stöd för projektets olika processer samt med avancerad dokument- och versionshantering i Interaxo, kan du ladda upp den senaste versionen av dokumentet så att alla projektdeltagare har tillgång till den senaste versionen. I Interaxo har du även stöd för projektmöten genom Interaxos Visuella Tavlor.

Det samma gäller Bimeye, du kan synka upp informationen och sedan kan alla projektdeltagare gå in och lägga till information på den informationen, direkt, i stället för att ladda upp det i ett annat format. Unizite, ett integrerat fältverktyg för produktionen som stödjer säkerhet, kvalitet, utcheckning, överlämning och garanti, är en ytterligare faktor som differentierar vårt BIM Collaboration erbjudande.

Vi på Tribia levererar dessa digitala stöd för att optimera era processer och på så vis kan du samordna insamlingen av data med hjälp av våra lösningar.

Kontakta oss för att boka in ett samtal om hur vi kan hjälpa dig som offentlig byggherre att samordna insamlingen av ditt byggprojekts data.

Kontakta oss på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com

KONTAKTA OSS