Tilbaka til nyheter

NCC utökar sitt nordiska avtal med Tribia

31 augusti 2020

NCC utökar sitt nordiska avtal med Tribia

Efter ett antal inledande framgångsrika projekt har NCC undertecknat ett tillägg, till det i år tidigare slutna ramavtalet, om användning av Visuella Tavlor i Interaxo för att stödja deras Lean-metodik.

Detta tillägg säkerställer att NCCs verksamheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland kan avropa Visuella Tavlor från Tribia.

«Vi är glada och stolta över att kunna utöka vårt erbjudande med tjänster som hjälper NCC att leverera än högre värde till sina kunder», säger Mats Persson, Director of Business Development & Partnerships på Tribia.

«I ett första steg har vi skapat en mall i Interaxo Visuella Tavlor som stödjer arbetssättet i NCC Projektstudio och gör det enkelt att använda verktyget och sprida arbetssättet inom organisationen», säger Lennart Klintmalm, Senior Consultant på Triba.

NCC Projektstudio är ett Lean-inspirerat arbetssätt i projekteringen som NCC tagit fram för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en bra projekteringsprocess, ett forum för problemlösning i en miljö som präglas av tillit och ansvarstagande med projektets bästa i fokus.  

Med Visuella Tavlor i Interaxo kan en projektgrupp arbeta digitalt under och mellan samgrupperingsdagarna. Milstolpar, leveranser och frågor kan visualiseras och bidra till en transparent process där sammanhang blir tydligare och problem löses vid rätt tidpunkt baserat på rätt underlag.

Om NCC

NCC vision är att förnya branschen och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Om Tribia

Sedan 2001 har Tribia varit en ledande aktör och leverantör av samarbetslösningar för projekt inom bygg- och anläggningssektorn. Idag är vi marknadsledande i Norden med vår BIM Collaboration-lösning, där projekt samlar in, kvalitetssäkrar och kommunicerar byggnadsinformation i en enda lösning genom alla faser av projektet. Vi digitaliserar och förbättrar projektgenomförandet.

Vi är 80 anställda som utvecklar, levererar och förvaltar produkterna Interaxo, uniZite och BIMEYE, som ingår i vår BIM Collaboration-lösning. Alla är engagerade i att förverkliga vår vision: "Tillsammans kommer vi att skapa projektlycka". Tribia är en del av Addnode Group, ett internationellt informationsteknologiföretag med 1500 medarbetare i 17 länder.

Vill du veta mer kontakta Fredrik Nirvin, Country Manager, Sverige: fredrik.nirvin@tribia.com

Illustration: Reflex, NCC Projekt Kineum Gårda, Göteborg.