Tillbaka till alla

Stöd för klimatdeklarationer med Bimeye och Interaxo

25 mars 2022

Stöd för klimatdeklarationer med Bimeye och Interaxo

Med Tribias lösningar, Bimeye och Interaxo kan du hantera både den information och dokumentation som krävs för att lämna in klimatdeklarationer till Boverket. Det gör att du kommer att ha ett bra informationsflöde under projektets gång ända fram till inlämningen.

Från och med 1 januari 2022 behöver byggnader som uppförs klimatdeklareras. Ansvaret om att lämna in uppgifterna till Boverket ligger på byggherren samt entreprenörer och underentreprenörer som är omfattade av den nya lagen. Syftet med lagen är att minska klimatpåverkan från nya byggnader som uppförs.

Lagen innebär att byggherren ska redovisa klimatpåverkan från uppförandet av byggnaden genom att registrera en klimatdeklaration digitalt i Boverkets register för klimatdeklarationer. Boverket kommer att ha tillsynsansvar och kontrollera att deklarationerna håller en godtagbar kvalitetsnivå. '

Stöd för klimatdeklarationer med lösningar från Tribia

Vi på Tribia kan hjälpa dig att förenkla arbetet av insamling av data och dokumentation som krävs för nya lagen gällande klimatdeklarationer i dina byggprojekt med hjälp av Bimeye.

klimatdeklaration_tribia

Med hjälp av Bimeye kan du synkronisera modeller med dess byggkomponenter. I Bimeye kan du ladda upp material med klimatdata genom att t.ex. använda Boverkets egna "generiska material". Du väljer sedan material på alla byggnadsdelar du vill beräkna klimatpåverkan av. Detta görs enkelt i Bimeye genom att filtrera och gruppera på data som finns i modellen och placera material på en eller flera byggnadsdelar tillsammans.

När du har gjort val av material med klimatdata för varje byggnadsdel som ska ingå i klimatdeklarationen kan du exportera detta ur Bimeye för beräkning. Här är det viktigt att du får all information du behöver för beräkningen, såsom mängder, klimatpåverkan i de olika faserna(A1-A5) och enheter.

Klicka här för att läsa mer om de olika stegen och hur du kan använda Bimeye för klimatdeklarationer.

Effektivt och strukturerat arbetssätt med Bimeye

Med stöd och metodik från Bimeye så kan du på ett enkelt och okomplicerat sätt uppfylla Boverkets krav, men vill du använda specifika material och inte bara de generiska från Boverket, så kan du enkelt redigera det enskilda materialet i Bimeye och då kommer alla platser där detta materialet har använts automatiskt att få uppdaterad materialdata kopplad till sig. Kom bara ihåg att om du gör detta bör du också använda Interaxo för att samla in, kontrollera och göra en samlad och spårbar leverans av det produktspecifika materialets EPD (Environmental Product Declaration), tillsammans med övrig dokumentation som då även behöver levereras in till Boverket.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta vår säljavdelning på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com så att vi bättre kan förstå dina behov och hjälpa dig vidare.

New call-to-action