KUND BERÄTTELSE

Sortland Entreprenør berättar om sina goda erfarenheter av Interaxo

Lars Christian Langø berättar hur de nu arbetar smartare tack vare Interaxo. Med ett bra system som stöttar dig genom projektet blir både planeringen och genomförandet bättre. 

Written by Anna Daneshvar

Lars Christian Langø, projektledare på Sortland Entreprenør, berättar om sina positiva erfarenheter av att använda Interaxo i sitt projekt.

Information om projektet

Sortland Entreprenørs kontrakt med Holmøy Maritime gäller uppförandet av ett nyckelfärdigt nytt laxslakteri på Liland utanför Sortland i Norge. Projektet blir det största i historien för både Sortland Entreprenør och Kronsteingruppen, med ett totalt värde på nästan 500 miljoner norska kronor. Snøhetta är arkitekten för det innovativa laxslakteriet. Slakteriet ska ge 60-80 arbetstillfällen i Sortland. Detta är ett projekt Sortland Entreprenør konkurrerade med rikstäckande entreprenörer om uppdraget och är stolta över att ha blivit utvalda tack vare god planering, bra förmåga att genomföra projektet samt deras struktur och öppenhet.

Lars Christian säger att Interaxo har varit ett bra stödsystem i både planering och genomförande. De börjar få bra kunskaper i att använda Interaxo, och de anser att det är mycket användbart.

Sortland Entreprenør har standardiserat på Interaxo vilket möjliggör bra metoder som effektiviserar olika delar av projektet. Detta i syfte att säkerställa att rätt ritningar publiceras i projektet, fånga upp ändringar, men också ta säkra bra beslut bland de många förtydliganden som måste göras.

sortland-entreprenor
Arbeta smart mellan mötena

En av de stora fördelarna med Interaxo är åtgärdslistor som öppnar upp för en mer effektiv och dynamisk designprocess. Att ärendena är tillgängliga hela tiden, tillsammans med möjligheten att yttra sig direkt i ärendena, säkerställer bland annat snabbare handläggningstid. "Åtgärdslistorna fungerar som en sammanfattning för oss, där alla skriver lite var. Vissa ärenden behöver vi bara följa från sidan, eller så kan vi engagera oss vid behov, förutom att ta beslutet om ärendet avslutas eller inte. Åtgärdslistan har ersatt behovet av de traditionella mötesprotokollen."

"Kommunikationsmöjligheter och spårbarhet i Interaxo sparar oss mycket tid. Åtminstone på äldre ärenden när det har gått ett halvår och du t.ex. har 30 mötesanteckningar i tillägg till mejlkonversationer och du får försöka tänka på när du senast skrev om det ärendet. Nu kan vi bara ta upp åtgärdslistan och ange ett sökord så får vi all information om t.ex. kulverten. Det är mycket mer fördelaktigt än att lägga ner mycket tid på att söka i gamla dokument och inte minst e-post”, säger Lars Christian.

Ritningshantering används också där de kan kontrollera varje enskild revision för att se vilken betydelse detta har för projektet och om det kan leda till förändringar som måste lämnas till underleverantören och eventuellt beställaren. "Vi har kontroll över allt som förändras. Om det är något som avviker från kravspecifikationen så kommer vi att fånga upp det”, säger Lars Christian. Modeller och information om kollisionskontroller läggs också till Interaxo, för att ha allt samlat på ett ställe.

"Vi värdesätter spårbarhet i Interaxo. Det är en stor fördel att dokumentationen finns tillgänglig för alla inblandade parter, och att man har möjlighet att kontrollera all information om projektet på ett ställe”, säger Lars Christian.

Stor fördel att dokumentationen är tillgänglig för alla inblandade

Lars Christian menar också att det är väldigt viktigt för dem att få alla ändringsmeddelanden i Interaxo, de får på så sätt en avstämning mot underentreprenörer och byggherrar. Istället för att följa upp det i ett Excel-dokument som är mycket svårare att arbeta med, gör de det i Interaxo, vilket gör vardagen enklare och mer strukturerad. Var och en av avtalsparterna har tillgång till en begränsad mapp som ger en översikt över status, kommunikation och all annan information om ändringarna. Lars säger vidare att de nu kontrakterar att alla ändringsmeddelanden ska skickas via Interaxo. Om de senare får någon via e-post kommer de att skickas tillbaka med en begäran om att ange det i Interaxo. Detta ger en överblick och kontroll och de kontrakterade UE:erna ser också fördelen med det.

– På så sätt behöver vi inte tvivla på om något har gjorts eller inte och det är svårt för någon att säga att de inte har fått den informationen, säger Lars Christian.

– Vi vill så mycket som möjligt gå via Interaxo. Vi samlar allt på ett ställe, detta bidrar till färre mejl och mejlkaos. Med hjälp av Interaxo får vi ett mer effektivt utnyttjande av tid och spårbarhet av all kommunikation i projektet, avslutar Lars Christian.

Är du intresserad av Interaxo och hur vi på Tribia kan hjälpa dig med tids- och kostnadsbesparingar?

Kontakta vår säljavdelning på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com så att vi bättre kan förstå dina behov och hjälpa dig vidare.

Nyhetsbrev

Få koll på det senaste från Tribia och Interaxo