interaxo

Interaxo skapar verkligt värde och nytta för våra kunder. Läs vad våra kunder säger om Interaxo.

I våra kunders projekt arbetar man mer effektivt med hjälp av Interaxo, vilket skapar värde och nytta för dem och övriga deltagare i projekten. Läs mer om verkliga kundhistorier och om några av de processer och faser som Interaxo ger stöd för.

Written by Anna Daneshvar

I våra kunders projekt arbetar man mer effektivt med hjälp av Interaxo, vilket skapar värde och nytta för dem och övriga deltagare i projekten. Läs mer om verkliga kundhistorier och om några av de processer och faser som Interaxo ger stöd för.

Interaxo har hjälpt många av våra kunder i flera olika projekt som till exempel i Granebergstorpet av Veidekke, NCC i sina byggprojekt, Lomma Strand 3 samt Masthusen 15 samt Serneke i projektet Campus USÖ, där lösningen har skapat värde i form av snabb kommunikation och hög effektivitet. ”Med hjälp av Interaxo kan vi strukturera vårt projekt och få fullständig översikt och kontroll över varje steg i processen” säger Daniel Ekström, Projektchef på Serneke.
 
Effektivt projektsamarbete
I höstas genomförde vi en kundundersökning som påvisade att en stor majoritet av alla kunder anser att med hjälp av Interaxo så arbetar de och deras projekt mer effektivt. Våra kunder säger att Interaxo skapar värde och nytta för dem i deras projekt. Kunderna anser att Interaxo löser behoven de har i projekten, att det är användarvänligt och att de är nöjda med funktionaliteten för deras och projektets dagliga uppgifter.
 
”Med hjälp av Interaxo är det enkelt att se spårbarheten, du kan hålla ihop kommunikationen kring en sakfråga i en lång tråd” säger Mathias Lind, Teknik- och utvecklingschef på Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg i Uppsala.
 
Interaxo ger gott stöd för olika processer och faser i byggprojektet
Majoriteten av våra kunder använder Interaxo främst i projekterings- och produktionsfasen men ett stort antal ser även nyttan i Tidigt Skede och i Garantiskedet. Summerat konstaterar vi att hanteringen av det stora flöde av kommunikation och information, som är nödvändigt i projekt, måste hanteras strukturerat, kvalitetssäkert och effektivt. Allt det som vi under alla år haft som fokus när vi utvecklat Interaxo för att ge våra kunder ökad kontroll och minskad risk, där samtliga intressenters ärenden, frågor och svar, beslut m.m. är lättillgängliga och spårbara.

ixtot
Interaxo ger en god överblick för alla deltagare, det blir tydligt vem som ska göra vad, uppföljning av frågor och planering av leveranser säkerställs. I fritext-svaren ser vi att våra kunder tycker att Interaxo skapar smidig hantering i projekteringen, och att de får ett effektivare arbetssätt och lättillgänglig information.
 
"Dokumenthantering och frågelistan är goda funktioner samt att de Visuella Tavlorna ger en lättöverskådlig dokumentstruktur" säger en av våra kunder.
 
"I och med den aviseringsfunktionen går det att ha en snabb kommunikation med delaktiga parter i projektet och på så vis hålla effektiviteten hög”  berättar Mathias Lind, Teknik- och utvecklingschef på Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg i Uppsala.
 
Mätbara vinster kopplat till tid, kvalitet och kostnad
Om vi kopplar värde och nytta till mätbara vinster så som tid, kvalitet och kostnad ser vi att våra kunder i fritext-svaren anser att de med hjälp av Interaxo har:
  • Färre fysiska möten
  • Får snabbare svarstid på frågor
  • Kan ta beslut snabbare tack vare Interaxo; på så vis sparar de tid i sitt projekt.
  • De ser även att projektet uppnår färre fel genom att använda Interaxo. 

Ett stort tack till alla er som tog er tid att besvara undersökningen. Det hjälper oss få trygghet i att vi gör rätt saker och vad vi behöver fokusera på framöver.

Kvalitetssäkring och tidsbesparing är två nyckelord för Interaxo. Är du redo att börja använda vår dokument- och informationshanteringslösning med full spårbarhet?

Kontakta oss på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com

New call-to-action

Nyhetsbrev

Få koll på det senaste från Tribia och Interaxo