Tillbaka till alla

Interaxo för flexibel och smidig projektstyrning

24 mars 2022

Interaxo för flexibel och smidig projektstyrning

Vi på Tribia har skapat en struktur för projektstyrning i Interaxo som är anpassad efter bygg- och anläggningsprojekt. Syftet med strukturen är att bidra till mer framgångsrika projekt.

Den beskriver företagets övergripande styrning av sina projekt utifrån faser och beslutspunkter. Vi har utvecklat en struktur för projektledning i Interaxo som stödjer checklistor och ramverk för hela projektets livscykel; faser, beslutningsprocesser, delprocesser, aktiviteter och roller.

Vad ger det för värde till dig som kund?

Det ger god kvalitet i projekten, genom att säkerställa att beslut fattas utifrån rätt underlag, och bidrar därmed till ett korrekt genomförande i förhållande till vad projekten har beskrivit. Strukturen är alltså ett stöd för att ha gått igenom alla kontrollpunkter, och ser därmed till att projekten genomförs korrekt. Projektledaren har en checklista som hjälper dem genom projektet enligt företagets metodik. Strukturen i Interaxo fungerar som planeringshjälp i uppstartsfasen av ett projekt. Planeringen är det som görs i samråd mellan projektledare, projektchef och kanske enhetschef.

Hur möter vi entreprenörsbehovet?

Vi väljer att visa det från projektägarens sida, men med vissa justeringar går det att göra ur ett entreprenörsperspektiv. Över lag handlar det om att få kontroll över ditt projekt.

”Vi har tagit fram strukturen utifrån norska Digitaliseringsdirektoratets rekommendationer och i samarbete med svenska kunder justerat och verifierat en konfiguration att utgå ifrån och som är anpassad till bygg- och anläggningsprojekt”, säger Christoffer Maxe, Customer Success Manager, i Tribia.

Hur fungerar strukturen i Interaxo?

I Interaxo kan du skapa checklistor på det som ska tas fram och som är aktuellt för projektet. Det kan handla om dokument som ligger på en projektledares skrivbord som du enkelt kan upprätta digitalt i Interaxo. På så vis får du tillgång till alla upprättade poster på ett smidigt och spårbart sätt. Du kan skapa en post för varje dokument och beslut som ska tas i ett projekt.

utredningsskedeKlicka på bilden för att förstora

Du kan göra en uppdelning av de olika projektskedena, ex. utredning, upphandling och byggskede samt skapa en titel, beskrivning med förtydligande samt koppla varje post till en delprocess, ekonomi, tid eller milstolpar. Du kan även sätta start- och slutdatum på när det ska vara upprättat och avslutat i projektet och det finns även möjlighet att sätta en ansvarig grupp till respektive post.

KostadsbedömningKlicka på bilden för att förstora

Det går att göra en post beroende av en tidigare post, där det går att justera om det är kravställt att den föregående posten ska vara upprättad samt fylla i mer information om överlämnande och garantitid.

Följ processer i projektet och filtrera

Med hjälp av strukturen för projektstyrning är det enkelt att gå in och följa processen i projektet och filtrera fram det som inte är avslutat, eller vad som är avslutat. På så vis är det enkelt att följa upp och se till så att allt är gjort på rätt sätt. Det ger alla i projektet en enkel överblick och lätt uppföljning så att de listade posterna följs upp i projektet.

Med strukturen för projektstyrning kan du samla all information och dokument digitalt och delas med de berörda i projektet. Det går att involvera projektdeltagare med planering och uppföljning. Det finns möjlighet att lägga in fler beslut i strukturen och det går likväl att skala ner för mindre projekt.

Sammanfattningsvis är det ett smidigt verktyg för att efterleva projektets kravställning eller då du har en metodik för projektgenomförandet som du vill kvalitetssäkra och följa. Gör det enkelt och smidigt med Interaxo.

Är du intresserad av att effektivisera ditt byggprojekt med hjälp av Interaxo?

Kontakta vår säljavdelning på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com så att vi bättre kan förstå dina behov och hjälpa dig vidare.

New call-to-action