Tillbaka till alla

Tribias lösningar som stöd för den svenska byggbranschens beslut om GTIN

20 september 2021

Tribias lösningar som stöd för den svenska byggbranschens beslut om GTIN
I april i år så röstades beslutet igenom om att regelverket kring GTIN bör implementeras i Sverige igenom och att GS1 Sweden ska arbeta för att de av svenska byggbranschen föreslagna kompletteringar av det globala regelverket för GTIN, skall antas globalt.

I april 2018 påbörjade arbetet tillsammans med ledande aktörer i byggbranschen om att använda GTIN (Global Trade Item Number) för byggprodukter. Syftet med beslutet var att alla byggprodukter ska kunna identifieras med ett unikt artikelnummer som möjliggör spårbarhet i hela byggprocessen och under en byggnads hela livscykel. I våras (april 2021) kom det ett förslag på GTIN-regler anpassade för byggbranschen som kan användas i både Sverige och globalt.

I samband med kravet uppnås ett stort steg framåt för branschen att kunna uppfylla kommande lagkrav på spårbarhet i byggprocessen. Branschen kan således ta ett gemensamt ansvar för ett effektivare och smartare arbetssätt och för en hållbar samhällsbyggnad. 

AFRY och Byggfokus använder Bimeye för att leverera GTIN i sin BIM-leverans till Statsbygg

Tribia Norges kund AFRY och Byggfokus använder sig utav Bimeye och Cobuilder som stöd i Kongsberg BUF-projektet, för att spara tid genom att undvika manuella, komplicerade och tidskrävande lösningar gällande informationsinsamling.

Myndigheterna och branschen ställer allt större krav på dokumentation av produkter som ingår i byggprojekt. Sedan 2011 har Statsbygg ställt krav för användning av BIM i alla projekt och har utvecklat en egen kravställning för BIM-leveranser som kallas SIMBA. SIMBA 1.3 och 2.0 kräver nu att produkter som ingår i en byggnad eller leverans identifieras med GTIN (Global Trade Item Number). GTIN är en unik produktidentifiering från GS1 och används för att identifiera vilka produkter som används i byggnaden.

Statsbygg säger att GTIN hjälper till att göra det lättare att samla in och hämta drift- och underhållsinformation och annan information om produkter som ingår i ett byggprojekt. GTIN är alltså en byggsten för en digitalisering av byggbranschen.

Bakgrund: Bufetat Region Sør i Norge har engagerat Statsbygg för planering och hantering av genomförandet av det nya BUF ungdomshem i Kongsberg. Byggfokus AS är totalentreprenör och kommer med hjälp av AFRY att genomföra projektet. I ett projekt från Statsbygg finns det många krav som Byggfokus måste hantera, inklusive GTIN-identifiering.

En positiv utveckling inom byggbranschen

Kjetil Krogseth, BIM-koordinator för AFRY i Kongsberg BUF-projektet, säger att Statsbygg vill skapa en positiv utveckling i branschen, och att deras krav inte nödvändigtvis har en naturlig lösning. Å andra sidan tycker han att det är positivt att kraven på Statsbygg utmanar branschen att utvecklas, och att BIM kommer att bli en bättre produkt.

Kjetil_korgseth"Kraven för Statsbygg kan vara utmanande, eftersom de ställer krav på vad de vill och inte vad som finns på marknaden, och vad som är möjligt att uppnå", säger Kjetil Krogseth.

AFRY och Byggfokus ville hitta en lösning på Kongsberg BUF-projektet som gjorde det enkelt att samla produktinformationen mot BIM, och samtidigt kunna se den sammanställda modellen med orienteringsalternativ.


Foto: Kjetil Krogseth, BIM-koordinator för AFRY i Kongsberg BUF -projektet

För att länka byggnadsdelar i modellen till korrekt inköpta produkter

"Vi kom i kontakt med Tribia ganska tidigt, eftersom deras vision är att kunna berika modeller oavsett designverktyg. Då var det naturligt att hitta en lösning där, och lyckligtvis var de också ivriga efter det" säger Kjetil Krogseth.

För att kunna leverera i enlighet med Statsbyggs krav på GTIN kontaktade AFRY Tribias rådgivare. Tillsammans kom de fram till en lösning där de integrerar Bimeye med Cobuilder. På så sätt blir det möjligt att tillgängliggöra inköpta produkter i Bimeye.

Kristian Kaldager, produktchef för Bimeye, tycker att det är positivt att AFRY och Byggfokus visar Tribia och Bimeye förtroende på detta sätt, och att vi tillsammans kan komma med lösningar som digitaliserar byggbranschen. "Lösningen är ett bra exempel på hur Bimeye kan stödja informationen i BIM" avslutar Kristian.

Är du intresserad av hur Bimeye kan hjälpa dig i dina byggprojekt?

Kontakta oss på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com

Bimeye webinar

Referenser: