Tillbaka till alla

Gröna kontor betingar 5 procent högre hyra

20 oktober 2021

Gröna kontor betingar 5 procent högre hyra
En studie om kontorshyror, i Sveriges fyra största städer; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, visar att miljöcertifieringar har en hyrespåverkan på kontorsbyggnader. 

Resultaten från "Studie om hur hyresnivån påverkas av miljöcertifieringar - Tillför miljöcertifieringar ett högre värde för kontorsfastigheter?" från KTH, kan vara intressanta för flera aktörer, framför allt investerare, fastighetsägare.

Studien är den första genomförda studien i Sverige som undersöker förhållandet mellan hyror och miljöcertifieringar. Den är baserad på statistik från CityMarks databas där tillgång till 17 000 hyreskontrakt har utgjort kärnan i studien. Efter gallring fokuserar studien på drygt 7400 hyreskontrakt, fördelat på 1566 fastigheter. 

Resultatet i studien visar att hyran för ett miljöcertifierat kontor är cirka fem (4.9-5.4) procent högre än för en likvärdig icke-certifierad kontorslokal. Premien skiljer sig beroende på vilken certifiering byggnader har. Resultatet påvisar en hyrespremie på 10 procent för Breeam, 5,1 procent för Leed och 4,4 procent för Miljöbyggnad.

Stegvis hyrespremie för certifierade byggnader

Resultaten visar även att det finns en stegvis hyrespremie för certifierade byggnader som är belägna längre bort från stadens centrum, medan kontor inom CBD (Central Business District) inte påverkas på samma sätt. Alexander Köhler menar på att det beror på att hyrorna redan är så höga i de centrala delarna och det därför är svårt att ta ut mer samtidigt som många fastigheter redan är certifierade.

Johan Rydholm berättar att en miljöcertifierad fastighet får en kvalitetsstämpel och värderas högre. Det gör att fastighetsägare som funderar på att investera i gröna kontor att se att det går att ta ut högre hyror.

Många företag måste, på grund av policy och CSR-krav, hyra grönt varav många hyresgäster är också beredda att betala mer för ett miljöcertifierat kontor.

Tribias lösningar som stöd i miljöcertifieringsprocesser

Ett exempel på en miljöcertifierad byggnad som har potential att locka hyresgäster med sin miljöprofil är Skanskas projekt Hyllie Terrass i Malmö, som använder sig av en av Tribias lösningar som stöd i detta. Det är ett pilotprojekt för den nya certifieringen för byggbranschens klimatmärkning NollCO2, framtagen av Sweden Green Building Council. Klimatmärkningen är en helt ny certifiering för klimatneutrala byggnader, och är en krävande standard som ska göra det möjligt att nå Sveriges mål om klimaneutralitet 2045.  

Vad det gäller miljöcertifieringsprocesser används Tribias lösningar som stöd i olika projekt, vars strukturer går att skapa i Tribias lösning Interaxo, där projekt kan samla in all dokumentation som krävs som underlag för att uppnå miljöcertifieringar så som Breeam, Leed, Miljöbyggnad, NollCO2 samt Svanen

Information om studien

Studien genomfördes av Alexander Köhler och Johan Rydholm, studenter på KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, där Alexander Köhler har fått en tjänst som trainee på Rikshem efter sin examen och Johan Rydholm arbetar som verksamhetsutvecklare på Stockholmshem. Studien är baserad på CityMarks databas gällande kontorshyror i Sveriges fyra största städer.

Är du intresserad av miljöcertifieringar samt insamling, strukturering och hantering av data i dina byggprojekt?

Kontakta oss på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com

New call-to-action