kund berättelse

Fördelarna med Interaxo i stora exploateringsprojekt

Hör vad Lars Johansson, projektledare på Skurups kommun hade att säga om samarbetet med Tribia när kommunen tog sig an ett av de största exploateringsprojekten någonsin. 

Written by Isabelle Odentun

De 3 främsta fördelarna med Interaxo

  • Användarvänligheten
  • Smarta automatiserade funktioner
  • Ett system som samlar all data på samma plats

Det sade Lars Johansson, projektledare på Skurups kommun, när vi satte oss ned för att höra vad som är på gång i kommunen och hur de upplevt vårt samarbetsverktyg Interaxo.

Skurups kommun i framfart

Det händer mycket i Skurups kommun som har ett flertal stora projekt på gång. Ett av dessa är Västeräng, Skurups största exploateringsprojekt sedan 70-talet. Här ska en åkermark förvandlas till ett levande bostadsområde med villor, lägenheter, förskola, grundskola och park. Området kommer ligga i ett utmärkt läge, nära både natur och stadsliv då du har Skurups centrum och station inom räckhåll.

Byggnationen av området kommer ske gradvis i olika etapper. Detaljplaneringen av etapp 1 är genomförd och är nu i full fart med att byggas. I denna etapp ingår bland annat ett boende för äldre, lägenheter och en förskola. I detaljplaneförslaget för etapp 2 planeras ännu fler bostäder, en grundskola och idrottshall.

Interaxo effektiviserar processen i stora byggprojekt

I stora projekt som Västeräng är det viktigt att projektplaneringen är både effektiv och kvalitativ. Det var därför prioriterat från kommunens sida att hitta ett bra samarbetsverktyg som kunde stötta med detta. I etapp 2 valde man därför att använda vårt samarbetsverktyg Interaxo som stöd.

Lars Johansson, projektledare Skurups kommun"I Interaxo kan alla parter enkelt lägga upp och samla data som är relevant för projektet. På så vis sitter alla med samma, uppdaterade information under hela projektets gång. Det förenklar samarbetet och höjer kvalitetsnivån,” säger Lars Johansson.

 

En samarbetspartner som är med från början till slut

De flesta stora byggprojekt går igenom många olika faser och kan pågå i flera år. Vi finns ofta med som en partner under hela projektet där vårt samarbetsverktyg hjälper till att säkerställa all data under processens gång.

”Samarbetet med Tribia har fungerat väldigt bra. Det känns tryggt för mig som projektledare med en partner som är med som stöd under hela processen. Jag har alltid upplevt att jag får hjälp när jag behöver den och skickar en extra tumme upp till alla på serviceavdelningen,” säger Lars Johansson.

Vi kan bara instämma med Lars och ser fram emot att följa byggnationen av Västeräng och alla andra spännande projekt som är på gång i Skurups kommun. Här kan du som är nyfiken läsa mer om vad som händer i Skurup.

Vill du effektivisera ditt byggprojekt?

Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Nyhetsbrev

Få koll på det senaste från Tribia och Interaxo