Tillbaka till alla

Sammanfattning och trender från Digitaliseringskonferensen för byggbranschen

21 oktober 2021

Sammanfattning och trender från Digitaliseringskonferensen för byggbranschen
Bygg och anläggning är en av våra största industrier, men digitaliseringen har ännu inte nått den nivå som man bör förvänta sig. Det råder ingen tvekan om att branschen genomgår stora förändringar, och vi står nu inför en ny, digital revolution.

Den 23 september anordnade Computerworld konferensen - Digitalisering av byggbranschen med över 800 deltagare. Nikolai Astrup, kommunal- och moderniseringsminister i Oslo, öppnade konferensen där han var tydlig med vikten av digitalisering i byggbranschen. Vi måste gå från gradvis förbättring till radikal innovation, och byggbranschen är inget undantag, sade Astrup under sitt öppningstal.

"Min förutsägelse är att digitalisering kommer att ha större potential för förändring under de kommande 10-20 åren än vad internet har haft hittills. Byggbranschen är Norges största fastlandsindustri och har haft en mycket svagare produktivitetsutveckling än andra industrier de senaste 10 åren. Vi kan, och vi måste vända" säger Astrup.

Konferensen gav inblick i ett antal trender som kommer att vara viktiga för byggbranschen. Inklusive data- och informationsdelning. En viktig förutsättning för att gå vidare med självbetjäning och automatisering är att data måste göras användbar och göras tillgänglig och delas.

"Data är guld, men om det inte används är det grå sten" säger Astrup.

Det var en samlad enighet på konferensen om att vi måste utnyttja informationen bättre i BIM, med många bra föreläsningar från olika aktörer.

computerworld

Vi på Tribia deltog med vår Affärsutvecklingschef, Mats Persson och Senior Partner & Brandskyddsingenjör Fredrik Hiort från Briab presenterade föreläsningen "Digitaliserad brandprojektering (Brand BIM) - Vägen till ökad kvalitet och minskad brandrisk". Det nya partnerskapet mellan Bimeye och Bimfire Share kan ge brandkonsulten möjlighet att aktivt delta i BIM-processen och på så sätt säkerställa projektet bästa möjliga lösningar. Om du vill se en inspelning av Tribias och Bribas föreläsning kan du fylla i kontaktformuläret via knappen längst ner på sidan.

Briab och Tribias partnerskap för brandsäker byggbransch bidrar till nästa steg i digitaliseringen

År 2020 ingick Briab och Tribia ett partnerskap för att skapa en integration mellan lösningarna Bimfire Share och Bimeye. Syftet är att möjliggöra och förbättra arbetet med brandskydd för att skapa mervärde och nya möjligheter för byggare, entreprenörer, projektledare och arkitekter. Bimfire Software tar brandskyddssektorn in i framtiden, och tillsammans vill vi bidra till ett gemensamt arbete för att digitalisera byggbranschen.

På detta sätt kan alla aktörer i byggprojektet få tillgång till en digitalisering av processerna och förse en digital tvilling av den färdiga byggnaden med information genom användning av Bimeye. Samt ett integrerat och oavbrutet informationsflöde av alla digitala nyckeldata för brandskydd.

"Samarbetet med Tribia och integrationen med Bimeye innebär att vi tillsammans med en gemensam insats kan fortsätta digitaliseringen av byggbranschen". - Johan Norén, affärsansvarig, Bimfire Software.

Är du intresserad av hur Tribias lösningar kan hjälpa dig i dina byggprojekt?

Kontakta oss på 08-455 53 30 eller via mail: salj@tribia.com

New call-to-action