interaxo

Säkra data, hållbarhet och lönsamhet med en Digital Tvilling

Digitala arbetsprocesser ökar effektivitet och spårbarhet inom byggbranschen. BIM, digitala tvillingar och automatiserade designprocesser är några tekniker som används allt mer.

Written by Anna Daneshvar

Digitala arbetsprocesser ökar effektivitet och spårbarhet inom byggbranschen. BIM, digitala tvillingar och automatiserade designprocesser är några tekniker som används allt mer.

Digitaliseringen av byggbranschen tar nu allt större fart, både med nya digitala verktyg och med kompetensutveckling inom det digitala området, där vi ser digitala tvillingar som strategiska möjliggörare för hållbarhet. Med utvecklingen av "smarta städer" har digitala tvillingar blivit ett vitalt arbetsverktyg inom många industrier. Under 2022 väntas användningen av digitala tvillingar att öka. Markets and Markets har uppskattat att marknaden kommer att växa från 3,1 miljarder dollar 2020 till 48,2 miljarder dollar 2026.

Vad är en digital tvillling?

Digitala tvillingar kan enklast beskrivas som en noggrann digital representation av något fysiskt som antingen befinner sig i ett designskede, är under konstruktion eller existerar fysiskt exempelvis en produkt, en byggnad eller till och med en människa. Arbetssättet gör det möjligt att exempelvis förbättra prestanda, drift, produktivitet och livskvalitet. Målet är att förenkla hanteringen av objektets livscykel och drift.

I automatiserade designprocesser kan man med digitala modeller på olika sätt återanvända utfört arbete för att spara konstruktionstimmar. Den digitala tvillingrepresentationen kan utökas med ytterligare tekniker som simulering, optimering och maskininlärning för att realisera ytterligare möjligheter.

Digitala tvillingar erbjuder fördelar vid planering, implementation och genomförande av exempelvis:

  • Minskad energiförbrukning
  • Minskad materialåtgång och övergång till mer hållbara material
  • Optimering av resursanvändning avseende exempelvis resor, serveranvändning osv.
  • Automatisering och robotisering av farliga och/eller repetitiva uppgifter för att förbättra arbetsförhållanden och hälsa.

Addnode Group har arbetat tillsammans med Tribia och Symetri och andra bolag, för att ta fram koncernens första Digital Twin-rapport, som visar en del av koncernens kompetens inom området. För varje case som beskrivs i rapporten har även en film tagits fram.

Klicka här för att se filmen om projekt Ökern Portal, Tribia och Symetri i samarbete med Tyréns.

Den arkitektoniska designmodellen är grunden för Ökern Portals digital tvilling. DARK Arkitekter skapade den digitala modellen av byggnaderna med programvaran Naviate från Symetri tillsammans med programvaran Autodesk. Med Symetri-lösningarna förbereddes projektet för underhåll redan i projektets tidiga skeden. Med hjälp av Tribias lösningar, Interaxo och Bimeye, säkras strukturen för all data som behövs för att skapa en digital tvilling.

"Här kan man redan i ett designskede bygga modeller, göra simuleringar, använda VR och Augumented reality, sätta parametrar och förbereda för sensorer i den kommande slutprodukten" säger Martin Burrows, Business Area Director på Symetri.

Med en digital tvilling kommer Ökern Portal-projektet att resultera i en smart och framtidssäker byggnad. Genom att till exempel optimera kyla och värme samt använda prediktivt underhåll kommer fastighetsägarna att kunna uppnå en optimal nivå av hållbarhet och lönsamhet.

New call-to-action

Nyhetsbrev

Få koll på det senaste från Tribia och Interaxo