Coronapandemin

Av Camilla Fuglesang Eide | 17 mars 2020

Coronapandemin

Tribia har rutiner och policyer för att säkerställa oavbruten leverans och support relaterat till våra tjänster. Som ytterligare försiktighetsåtgärder under den pågående coronapandemin har vi:

  • etablerat hemmakontorslösningar för personal få att vi med säkerhet kan hantera våra ansvarsområden.
  • genomfört begränsningar i enlighet med förordningar och rekommendationer från myndigheterna.
  • generella regleringar gällande tjänsteresor.

Vi övervakar situationen och vidtar ytterligare åtgärder vid behov för att säkerställa oavbruten leverans av våra tjänster.

Ledningsgruppen på Tribia

Profile image
Av Camilla Fuglesang Eide

Camilla Fuglesang Eide, Head of Marketing