Tilbake til alle

Tribia utvider samarbeidet med NCC

25 juni 2020

Tribia utvider samarbeidet med NCC

NCC har benyttet BIMEYE under byggingen av Hangar 5 i Bromma.

 

Tribia utvider samarbeidet med NCC, en av de ledende virksomhetene i Norden innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling. Den nye avtalen omfatter BIMEYE, en skybasert samhandlingsløsning for BIM-data, samt konsulentbistand i forbindelse med prosjektmetodikk og opplæring ved oppstart av nye prosjekter.

NCC har gjennom flere år brukt BIMEYE for å bedre effektiviteten i en rekke store byggeprosjekter, særlig i Sverige. BIMEYE er en effektiv skybasert samhandlingsplattform for å samle og dele data i bedriftens BIM-prosess. Den nye avtalen ble forhandlet frem sentralt, og omfatter bruk av BIMEYE som støtte i et for NCC fritt antall valgte byggeprosjekter for virksomheten i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Vi er naturligvis svært glade og stolte over at NCC fortsatt gir oss denne tilliten, sier Mats Persson, Business Development Director i Tribia. Digitaliseringen av byggebransjen skyter fart. Dette faktum har for oss i Tribia resultert i økt interesse for skytjenester som støtte for digitaliserte arbeidsprosesser. I våre øyne er NCC en pådriver blant bedriftene i byggebransjen. Vår strategi om å “levere en BIM-samarbeidsløsning der prosjekter samler inn, kvalitetssikrer og kommuniserer bygginformasjon i én løsning gjennom alle prosjektets faser” innebærer at vi vil være godt rustet for å kunne hjelpe til med det vi oppfatter som NCCs ambisjoner de kommende årene.

Om NCC
NCCs’ visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på ca. 58 mrd. SEK og nærmere15 500 ansatte i 2019. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Om Tribia
Siden 2001 har Tribia vært en ledende aktør og leverandør av samhandlings-løsninger for prosjekter innen bygg og anlegg. Vi er i dag markedsleder i Norden med vår BIM Collaboration løsning - hvor prosjekter samler, kvalitetssikrer og kommuniserer bygginformasjon i èn løsning gjennom alle prosjektets faser. Vi digitaliserer og forbedrer prosjektgjennomføringen!  Vi er 80 ansatte som utvikler, leverer og eier produktene Interaxo, Unizite og Bimeye, som inngår i vår BIM Collaboration løsning. Alle jobber engasjert og smidig med å realisere vår visjon: "Sammen skal vi skape prosjektlykke". 

Om Addnode

Addnode Group kjøper, driver og utvikler entreprenørdrevne selskaper som leverer programvare og tjenester til markeder hvor vi har eller kan ta en ledende posisjon. Vi er en ledende europeisk leverandør av programvare og tjenester for design, konstruksjon og produktdata, samt en ledende leverandør av dokument- og saksbehandlingssystemer til svenske og norske offentlige sektorer.

Vi er 1600 ansatte i Sverige, Tyskland, Storbritannia, Australia, Danmark, Finland, India, Canada, Nederland, Norge, Serbia, Slovakia, Sør-Afrika, USA og Østerrike. I 2019 utgjorde nettoomsetningen 3.434 MSEK kroner. Addnode-konsernets B-aksje er notert på Nasdaq Stockholm. For mer informasjon, vennligst besøk: www.addnodegroup.com.

 

For mer informasjon, kontakt
Steinar Svinø, Administrerende Direktør, Tribia AS
Mobil : +47 952 92 174, e-post: steinar.svino@tribia.com