Tilbake til alle

Briab og Tribia inngår partnerskap

12 november 2020

Briab og Tribia inngår partnerskap

Briab og Tribia inngår partnerskap for å brannsikre byggebransjen og ta neste steg mot digitalisering.

Partnerskapet gjelder en integrasjon mellom produktene Bimfire Share og Bimeye. Hensikten er å muliggjøre og forbedre arbeidet med brannsikring i digital arbeidsflyt for å skape merverdi og nye muligheter for byggherrer, entreprenører, prosjektledere og arkitekter. Integrasjonen sørger for at informasjonsflyten av digitale nøkkeldata for brannbeskyttelse  er ubrutt og gjennomgående i hele byggets livssyklus.

Problemet med brannsikkerhetsarbeidet i dagens bygge- og infrastrukturprosjekter er at den ikke er en integrert del av den digitale arbeidsflyten. Tribia og Briab har merket seg dette behovet som vi ønsker å endre gjennom et partnerskap. Gjennom partnerskapet bidrar Tribia med spisskompetanse innen digital støtte for effektiv informasjonsflyt  i byggeprosjekter, mens Briab bidrar med markedsledende kompetanse innen brannsikkerhetsarbeid og digitale brannvernløsninger.

Kunden krever bedre og strømlinjeformede prosesser 

I dag har mer enn 200 land obligatoriske krav til brannsikkerhet når det bygges ulike typer bygninger. Til tross for dette inntreffer alvorlige ulykker. Et eksempel på dette er brannen i Grenfell Tower i London i 2017, hvor 71 mennesker omkom, og hvor mangel på komplett og korrekt informasjonsgrunnlag i driften av bygningen har blitt pekt ut som et av de største underliggende problemområdene. 

Uten en endring og integrering av brannsikkerhetsarbeidet i den digitale arbeidsflyten, vil det være vanskelig å oppnå "Golden Thread of Information" -målet som er påkrevd i Gren UK etter Grenfell Tower.

Partnerskap for effektiv datautveksling og behandling i BIM-prosessen  

Forretningsenheten Bimfire Software tar brannsikringssektoren med inn i fremtiden. Fra brannteknikerkompetansen i kombinasjon med BIM-strategens kunnskap, utvikles programvareløsninger som muliggjør digital brannvernhåndtering. Vår ambisjon er å skape forutsetninger for byggherrer og entreprenører til å kommunisere og holde kritisk brannverninformasjon synkronisert under design, utførelse og videre gjennom hele livssyklusen. Med vår skybaserte plattform Bimfire Share kan vi tilby brannbeskyttelseskompetanse i digitale arbeidsprosesser, sier Johan Norén, forretningssjef, Bimfire Software.

Samarbeidet med Tribia og integrasjonen mot Bimeye betyr at vi sammen med felles innsats kan fortsette digitaliseringen av byggebransjen, fortsetter Johan Norén.

Digitaliseringen av byggebransjen akselererer, og Tribias ambisjon om å levere en BIM-samarbeidsløsning der prosjekter samler inn, kvalitetssikrer og kommuniserer bygningsinformasjon i en sammenhengende løsning gjennom alle faser av prosjektet, har resultert i økt interesse for vår støtte til "forbedring av digitalisert prosjektgjennomføring", sier Steinar Svinø, administrerende direktør i Tribia. 

Partnerskapet med Briab, som er et av de ledende selskapene i byggebransjen når det gjelder digitalisering av arbeidsprosesser, samt integrasjoner med spesialiserte skytjenester som Bimfire Share, er helt i tråd med hvordan vi vil hjelpe byggebransjen med å bli digitalisert på en integrert måte. Sammen vil vi være godt posisjonert for å hjelpe byggenæringen til "neste nivå" når det gjelder brannsikkerhetsarbeid i bygge- og infrastrukturprosjekter, avslutter Steinar Svinø.

For mer informasjon, kontakt:

Steinar Svinø, CEO, Tribia
Telefon: +47 952 92 174, e-post: Steinar.svino@tribia.com

Johan Norén, forretningssjef, Bimfire Software
Telefon: +46 70 839 86 83, epost: johan.noren@briab.se

Om Tribia

Siden 2001 har Tribia vært en ledende aktør og leverandør av samarbeidsløsninger for prosjekter i byggebransjen. I dag er vi markedsledende i Norden med vår BIM Collaboration-løsning, der prosjekter samler, kvalitetssikrer og kommuniserer bygningsinformasjon i en enkelt løsning gjennom alle faser av prosjektet. Vi digitaliserer og forbedrer prosjektgjennomføringen. Vi er 80 ansatte som utvikler, leverer og administrerer produktene Interaxo, Unizite og Bimeye, som er en del av vår BIM Collaboration-løsning. Alle er forpliktet til å realisere vår visjon: "Sammen skal vi skape prosjektlykke". Mer informasjon om dette finner du på: www.tribia.no

Om Addnode

Addnode Group er et internasjonalt informasjonsteknologiselskap med 1500 ansatte i 17 land. I tett samarbeid med våre kunder lager vi digitale løsninger for programvare og tjenester for å bygge et mer bærekraftig samfunn. Våre kunder bruker våre digitale løsninger for å designe, bygge og administrere produkt, eiendom og infrastruktur. I offentlig sektor muliggjør våre digitale løsninger effektiv styring og kommunikasjon med innbyggerne. 

I 2019 var nettoomsetningen 3585 millioner NOK. Addnode Groups B-aksje er notert på Nasdaq Stockholm. For mer informasjon, besøk: www.addnodegroup.com.

Om Briab

Briab gjør usikkerhet til muligheter gjennom innovative og effektive løsninger som forbedrer prosesser, reduserer kostnader og skaper sikkerhet. Fra vår opprinnelse innen brannvern har vi utviklet oss til å bli et selskap med innovative risikostyringseksperter. Vi utvider nå tilbudet vårt med nye revolusjonerende digitale produkter for bedre brannsikring i hele bygningens livssyklus. Med over 110 ansatte er vi en av Nordens største uavhengige eksperter innen risikostyring. For mer informasjon, besøk www.briab.se.

Om Alder

Siden midten av oktober 2020 har Alder vært majoritetseier i Briab. Alder er et nordisk investeringsfond med mål om å skape best mulig forhold for langsiktig utvikling av bærekraftige teknologiselskaper. Med en blanding av industriell og finansiell kompetanse og med interessen for entreprenørskap som drivkraft, skaper vi lønnsom vekst sammen med selskapene våre. For mer informasjon, besøk www.alder.se.