TRIBIA

Kom i gang med FDV innsamlingen med Interaxo

Written by Camilla Fuglesang Eide

Tribia har hjulpet en rekke kunder i gang med en kontinuerlig og systematisk innsamling av FDV data og dokumentasjon i Interaxo. Her forklarer vår rådgivningssjef, Nicolai Loennecken, hva som er unikt med Interaxo sin løsning og ikke minst: hvorfor og hvordan du bør starte dette arbeidet nå

1. Kort forklart –  hva er FDV-innsamling i Interaxo?

Som entreprenør er man pålagt ved forskrift og lov å overlevere FDV dokumentasjon til byggets eier senest ved søknad om ferdigattest, slik at eier på kort og lang sikt blir i stand til å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle bygget. Alle samler inn og leverer FDV dokumentasjonen i dag, men svært ofte er det en lite planlagt og ustrukturert oppgave som har en tendens til å bli utsatt til siste liten. Flere av våre kunder ønsket seg at de enkelt kunne samle inn denne dokumentasjonen i samme løsning som de håndterte de fleste andre dokumenter, tegninger o.s.v. Vi har derfor utviklet en struktur, en arbeidsprosess og metode for å bidra til en effektiv, kontinuerlig og strukturert innsamling og ferdigstillelseskontroll av FDV dokumentasjonen som skal overleveres fra byggeprosjekter.

2. Hva er det med Tribia/ Interaxo sin løsning som er bedre enn andre alternativer?

Som nevnt setter mange pris på at FDV dokumentasjonen leveres i samme løsning som øvrig prosjektsamhandling foregår. Vi baserer oss dessuten på de krav til FDVU-dokumentasjon som stilles i standarden SN/TS 3456:2018.  Denne standarden er tydelig i å angi nøyaktig hva slags type dokumentasjon som forventes for ulike typer bygningsdeler. Vi har en distribusjonsavtale på denne standarden slik at vi kan bygge inn systemstøtten som trengs i våre løsninger. Dette gir fordeler både for byggherre, entreprenør og underentreprenør, siden forventningene til hva som skal leveres blir betydelig klarere for alle. I vår løsning er det dessuten svært brukervennlig.

Samtidig har vi valgt å klassifisere og merke all dokumentasjon på samme måte som man allerede gjør i mange norske bygg,  gjennom bruk av tverrfaglig merkesystem (TFM). Dette gjør koblingen mellom byggets systemer og komponenter opp mot dokumentasjonen betydelig enklere – både i innleveringsfasen, men spesielt i forvaltning og drift i ettertid. Skulle du ønske å benytte ditt eget merkesystem, eller tilpasse kravene til dokumentasjon som stilles i SN/TS 3456:2018, er dette en svært enkel konfigurering i vår FDV-innsamlingsmal.

Sist, men ikke minst gir Interaxo en enkel og oversiktlig arbeidsflyt for ferdigstillelseskontroll og godkjenning av dokumentasjonen. Også denne arbeidsflyten kan enkelt tilpasses slik at den passer akkurat ditt prosjekts behov.  I løsningen har man til enhver tid god oversikt over status på innsamlingen, og man kan ved prosjektets slutt eksportere ut ferdig godkjent dokumentasjon på en strukturert måte som gjør det enkelt for byggherre å ta denne dokumentasjonen inn i sin FDV løsning.

Totalt sett legger vi til rette for fortløpende innlevering og godkjenning av dokumentasjonen og bidrar til å redusere uenigheter mellom entreprenører og byggherre omkring hva som forventes levert, når det forventes levert og hva som faktisk er levert.

3. Vi hører stadig om den manglende koblingen mellom BIM og FDV dokumentasjon. Har Interaxo en løsning for dette også?

I dag har vi nok ikke støtte for dette direkte i Interaxo. Stadig oftere tar imidlertid prosjektene vi jobber med utgangspunkt i alle komponentene som finnes i BIM-modellen når man bygger opp oversikten over systemer og komponenter som skal leveres. I sin enkleste form gjøres dette basert på listeeksporter fra f.eks. Revit eller Archicad.

I Økern Portal prosjektet har vi nå i samarbeid med Tyréns tatt dette et hakk videre. Vi leverer der både Bimeye og Interaxo med det formål å levere grunnlaget for en fullverdig digital tvilling. I første omgang betyr det at Bimeye benyttes for å kvalitetsikre og berike data og TFM klassifisering i modellene. Fra Bimeye leveres så en full oversikt over byggets bestanddeler til Interaxo sin FDV innsamling. All dokumentasjon innsamlet i Interaxo kobles så opp mot modelldataene i Bimeye igjen, slik at man direkte fra BIM modellen kan se FDV dokumentasjonen for komponenten eller systemet man har valgt. Disse lenkene til dokumentasjon kan så skrives tilbake til Revit, Archicad eller SimpleBim slik at også originalmodellen berikes med kobling til dokumentasjonen. Siden vi baserer dette på TFM vil enhver oppdatering av dokumentasjonen også bli tilgjengelig fra BIM, uten at man må endre koblingene.

4. Hvordan oppfatter kundene dette så langt?

Vi opplever stor interesse for løsningen. Så lang har vi hjulpet et titalls kunder med å komme i gang med FDV innsamlingen i Interaxo. Tilbakemeldingene er svært gode både fra entreprenører og byggherres driftsorganisasjon. Mange synes det er litt tungt å komme i gang, først og fremst fordi det er en litt ny måte å organisere innsamlingen på. Man må benytte noe mer tid i starten, men når de så ser hvor effektivt selve innsamlingen går, og hvor kontroll de får på status blir både byggherre og entreprenører overbevist om at dette er veien å gå videre. Etter å ha kommet godt i gang med sitt første prosjekt har nå flere kunder startet opp med samme malen i sine neste prosjekt, og da opplever vi at det er betydelig enklere for dem å komme i gang.

5. Hvordan kommer jeg i gang med FDV-innsamling i Interaxo?

Enkelt – Ta kontakt med salg og du får all den informasjonen du trenger. Vi er opptatt av å få deg godt i gang, så når du bestiller FDV innsamlingen får du for en rimelig penge inkludert en pakke med etableringsbistand fra vår dyktige rådgivere, avslutter Nicolai Loennecken. 

 

Book en uforpliktende demo

Nysgjerrig på hva Interaxo kan bidra med i ditt prosjekt?

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss på +47 22 50 45 50 så forteller vi mer og setter opp en gratis og uforpliktende demo.