Avtaler, vilkår og erklæringer

I Tribia legger vi vekt på at våre avtaler skal gi et godt grunnlag både for dere som kunder og oss som leverandør. På bakgrunn av dette utvikles derfor mye av innholdet i tett samarbeid nettopp med våre kunder. Områder som personvern, informasjonssikkerhet, forhold til underleverandører, tilgangskontroll, servicenivå og garantier er alle et resultat av god dialog. I tillegg oppdateres avtalene etter eksterne faktorer som myndighetskrav, markedsendringer og teknologisk utvikling.  

Vi er glade for de positive tilbakemeldinger vi mottar om informativ og oversiktlig dokumentasjon og oppfordrer deg til å ta kontakt dersom du har videre spørsmål eller innspill.  

Terms and Conditions

Data Processing Agreement

Security Statement

Privacy Policy

Support Services

Interaxo API Partner - Terms of Service

Policy for mangfold og likestilling