Proaktiv kvalitetskontroll

En proaktiv kvalitetsplan kan redusere merarbeid og eliminere problemer, også for igangsatte prosjekter. Kvalitetskontroll under produksjonen inngår i prosjektets overordnede kvalitetsplan og omfatter byggekvalitet, korrekt utførelse og materiale, funksjonell kvalitet samt sikkerhet og miljø. Ved hjelp av bedriftsstandardiserte sjekklister kan man levere på krav samt analysere kvaliteten. Dermed tar man prosjektbeslutninger på et bedre grunnlag. Når kvalitetsdata fra produksjonen legges til en standardisert BIM-modell, skapes verdifull sammensatt informasjon som kan brukes til analyse og kontinuerlig forbedring over tid.

Quality 1
symetri_ikoner_bå-16
Mobile egenkontroller for alle disipliner og entreprenører.
symetri_ikoner_bå-45
Verifiser kvaliteten tidlig og
unngå merarbeid
symetri_ikoner_bå-03
Innsamling av objektdata for BIM-eksport.
Quality 2

Planlegg kvalitetssikring som en integrert del av byggearbeidet

Kvalitetssikring bør planlegges som en integrert del i byggeprosessen. Ikke minst i begynnelsen av et prosjekt er det viktig å oppdage og utbedre problemer og ta proaktive forholdsregler for å forbedre kvaliteten i allerede igangværende arbeid.  

Koordinerte funksjonelle systemtester er et annet område som krever planlegging tidlig i prosessen. Testsaker må utvikles og synkroniseres mellom entreprenørene, slik at de utgjør en integrert del av spesifikasjonen. Testsakene opprettes som konfigurerte sjekklister, og avvik registreres og utbedres som kvalitetsfeil. 

Finn kvalitetssjekklistene ved filtrering i listevisning eller direkte i tegningen ved objektet

I Unizite kan alle sjekklister og avvik plasseres i 2D-tegninger per delprosjekt. Sjekklistene finnes også i listevisning og kan der filtreres på status, kontrollområde eller andre parametre. Smarte og konfigurerbare innbokser brukes for å vise sjekklister og kvalitetsavvik.

Når man har utbedret kvalitetsavvik koblet til en bestemt kvalitetskontroll, vil avviksmarkeringen oppdateres både i den tegningsplasserte kvalitetskontrollen og i kalenderen. På den tegningsplasserte sjekklisten fremgår fremdriften gjennom markering av antall gjennomførte sjekkpunkter.  

Quality 8
Quality 4

Kvalitetsavvik

Om det er avvik på et av sjekklistens punkter, kan sak opprettes med ett klikk. Avviket defineres ved å angi parameterverdi og plassering.

Status for kvalitetskontroller og tilhørende avvik sammenstilles i kvalitetsrapporter som kan distribueres manuelt eller automatisk.

Kvalitetsavvik kan håndteres i lukkede arbeidsforløp på samme måte som alle andre saker i prosjektsamarbeidet. Avvik kan tildeles og Unizite varsler og følger opp angitte tidsfrister.

Avanserte kvalitetssjekklister

Unizite inneholder spesifikke sjekklistemaler for ulike formål. Sjekklister som håndterer et antall objekter/systemer har et antall kontrollpunkter per objekt. Objektene og deres parametre lastes opp til sjekklistene fra BIM-databasen via Excel. Denne typen sjekkliste kan brukes for å sikre kvalitet for et antall objekter eller for å følge fremdrift og status per objekt. 

Sjekklister for integrerte systemtester inneholder systemparametre som lastes opp per system og/eller testsaker. 

Unizite har konfigurerbare sjekklister som kan tilpasses ditt prosjekt. Rapporteringsfunksjonen er også dynamisk og følger sjekklistens konfigurasjon slik at automatiske rapporter genereres med samme struktur og format som sjekklisten.

Inspection 5
architect-and-structural-engineer-in-orange-work-ZV7HKC6

Analysere kvalitetsdata og tilbakemeldinger for kontinuerlig forbedring

Unizite har konfigurerbare dynamiske rapportkomponenter som kan konfigureres og plasseres på Startsenteret. Her kan du også følge utviklingen per område og over tid for ett eller flere prosjekter. Unizite har dessuten klikkbare dynamiske rapporter som enkelt kan legges ved en e-post for distribusjon. I appen finnes en klikkbar prosjektoversikt som gir oversikt og kontroll.