Inspeksjoner og effektiv rapportering

Unizite inneholder en rekke konfigurerbare sjekklister for ulike typer inspeksjoner, som enkelt kan tilpasses ditt behov. Ønsker du å komme raskt i gang finnes det en rekke predefinerte malene som kan benyttes. Sjekklistene kan tilpasses for spesifikke behov eller arbeidsforløp. Unizite-appen er dynamisk og genererer visninger med det innholdet man har konfigurert fra nettet – og den har offline-funksjon.

Quality 8
symetri_ikoner_bå-26
Lag prosjektmaler for sjekklister og tilpass dem til hvert prosjekt.
symetri_ikoner_bå-23
Lag kundespesifikke rapporter med valgfritt innhold for distribusjon.
symetri_ikoner_bå-27
Analyser og forbedre arbeidsprosesser ved hjelp av dynamiske rapporter.

Rapportmodulen i Unizite er dynamisk. Du kan enkelt generere rapporter i henhold til egen designmal med tekst, data, bilder, BIM-visninger og tegnings-segment. Tegnings-segmentet viser sjekklistenes og avvikenes plassering i 2D. Rapporten inneholder dessuten smarte lenker direkte til oppgaven i systemet. Det gjør det enkelt å skaffe seg mer informasjon og jobbe videre. Muligheten for å registrere alle innholdskombinasjoner med egen rapportdesign er unik for rapporteringsmodulen i Unizite.

product 5

Enkel og rask tilpasning

Angi først ønskede parametre med valgliste eller tekstfelt for det objektet som skal kontrolleres. Gå videre med kontrollpunkter per seksjon og angi obligatoriske registreringer eller bilder – per punkt. Parametrene brukes for å definere inspeksjonsobjektet og gjør det mulig å søke per parameter i rapporter og listevisninger. For hvert parameter tilbys forhåndsdefinerte alternativer – på den måten reduseres behovet for manuelle innmatinger i felt. Avslutt med å konfigurere avviket som er knyttet til inspeksjonen – klar for å starte inspeksjon.

Kjør inspeksjonsrapporter fra kontoret eller send dem direkte fra mobilen.

Rapportering og rapportdistribusjon kan automatiseres i Unizite. Rapporter kan genereres helt automatisk og legges ved e-poster for tidsstyrt distribusjon i henhold til tilpasset utsendelsesliste per brukergruppe. 

Unizite har også e-postvarsling. En varsling kan inneholde lenker til et bestemt problem og en automatisk vedlagt rapport. Varslinger gir prosjektgruppen oversiktlig informasjon om prosjektstatus og detaljer knyttet til spesifikke oppgaver eller problemområder og gjør det enkelt å holde seg oppdatert.

AdobeStock_282833318
architect-and-structural-engineer-in-orange-work-ZV7HKC6

Dynamiske rapporter og effektiv analyse av avvik, endringer og oppgaver

I Unizite er sjekklister og spørsmål koblet til sted. Visuell kobling i 2D på tegning og som datarelasjoner. Hvis det finnes BIM-data, steds- eller objektsspesifikke parametre, kan disse lastes opp til sjekklisten. Man kan dermed redusere manuell registrering per sjekkliste og eliminere feil, og ikke minst muliggjøre effektiv analyse av avvik og hindringer for et spesifikt sted eller objekt.

Legg til moduler og inspiser tilstand, kvalitet og sikkerhet i ett og samme verktøy – Unizite

Prøv den predefinerte løsningen på noen få minutter – og tilpass den eventuelt videre for å støtte dine unike arbeidsprosesser – slik at du kan jobbe som du vil i prosjektene dine.

Inspection 5