Feltverktøy for planlegging, arbeid og rapporter

Funksjoner og løsninger

Med Unizite sikrer du fremdrift i ditt prosjekt gjennom effektiv oppgavehåndtering, fleksible befaringer og utarbeidelse av sluttrapporter. 

Nedenfor er alle tilgjengelige funksjoner og løsninger, samt hvilke prosesser Unizite støtter.

unizite-logo-full-color-rgb

 

Funksjoner
Med Unizite sikrer du fremdrift i ditt prosjekt gjennom effektiv oppgavehåndtering, fleksible befaringer og utarbeidelse. Klikk på + for å lese mer om hver funksjon.

Prosjektstartside

Med Unizite som prosjektstyringsverktøy har du egen startside for prosjektet som gjør at du kan holde oversikten, se fremdriften i prosjektet og identifisere potensielle risikoer umiddelbart. På denne måten kan du få svar på viktige spørsmål i arbeidet: 

  • Hvilke disipliner eller leverandører var ansvarlige for flest hindringer eller avvik i siste kvartal?
  • Hvilke sikkerhetsavvik har oppstått på byggeplassen etter at prosjektet startet?
Book demo

Mobilitet

Ha med deg Unizite overalt! Løsningen ligger på en multiplattforms-app som fungerer like bra på både mobil og nettbrett. Appen fungerer like godt offline som online, med tilgang til BIM og PDF-moduler. I tillegg til dette, støtter Unizite flere språk slik at det er enkelt for alle på byggeplassen å samarbeide, uansett nasjonalitet. Book demo

BIM-viewer og tegninger

Få tilgang til alle tegninger, bygningsdelsdata og modeller på din mobile enhet. Det gjør det enklere å samarbeide, bygge i henhold til planlagt, og å løse utfordringer som måtte oppstå underveis. Book demo

Sjekkliste

Konfigurer og tilpass alle type sjekklister i Unizite for å dekke behovet i ditt prosjekt. Unizite kan enkelt skreddersys for å sette opp de sjekklistene det er behov for. Sjekklisten har også koblinger til alle observasjoner og avvik som er opprettet fra sjekklisten. Her arbeider man direkte i tegningen og utarbeider underlag for rapporteringen. Dette sammenstilles automatisk. Book demo

Rapportering

Unizite er et kraftfullt rapporteringsverktøy som gjør at du kan konfigurere rapportmaler, inkludert generelle tekster for hver ordretype. Rapporter kan konfigureres, og deretter settes opp for manuelle eller automatisk distribusjon, og sendes ut fra appen eller nettsiden. Rapporter kan opprettes som Excel- og Word- filer, eller dynamiske, klikkbare rapporter med direkte lenger til oppgaver i Unizite.  Book demo

Malverk og brukerstyring

Lag prosjektmaler inkludert ordretyper, rapporter, brukere og dokumenter for å effektivisere og automatisere opprettelsen av nye prosjekter. Brukerne struktureres i ulike brukergrupper med tilhørende rettigheter for hvert enkelt prosjekt. For alle prosjekter er den en administrator som har ansvar for tildelingen av rettigheter. De lisensierte modulene i Unizite kan også konfigureres og tilpasses prosjektet. Book demo

Saksbehandling

Med Unizite får du enkelt oversikt over fremdrift og utfordringer i prosjektfremdriften. Unizite kan også fungere som et saksbehandlingsverktøy for prosjektet ditt. Programvaren har ferdig konfigurerte oppgavetyper for ulike virksomhetsprosesser. Her gjør standard moduler med parametre og rapporter det enkelt å kjøre i gang et prosjekt. Noen eksempler på standard moduler er avvik, dokumentasjon, spørsmål og svar (RFI), oppgave, endring og hindring. Oppgavetypene kan modifiseres og tilpasses ditt behov eller prosjekt. Book demo
Løsninger
Unizite er feltverktøyet som støtter din måte å planlegge, jobbe og rapportere på.

Tegninger og BIM 3D

Unizite gir mobiltilgang til tegninger, dokumenter, og BIM-bygningsdelsdata for alle på byggeplassen. Dermed blir det enklere å samarbeide, bygge riktig, løse problemer og utfordringer når de oppstår uten fare for unødvendige forsinkelser.

  • Tegninger og dokumenter kan håndteres direkte i delprosjektmapper i Unizite, og kan få tildelt brukergruppe tilgang til all informasjon med versjonshåndtering og full sporbarhet.
  • Jobb med markeringer, oppgaver og sjekklister direkte i tegningen på mobilen. Markeringer, oppgavetyper, og sjekklister er individuelt utformet og kan genereres, legges til, og åpnes direkte fra tegningsvisningen. Sjekklister og oppgaver kan også filtreres.
  • Del spørsmål, diskusjoner, og informasjon i sanntid med teamet, og send rapporter direkte fra mobilen.

 

Book demo

Inspeksjoner og rapportering

Unizite inneholder flere konfigurerbare sjekklister tilpasset ulike inspeksjoner. Sjekklistene kan tilpasses for spesifikke behov eller arbeidsforløp. Unizite har også en dynamisk rapportmodul hvor du kan enkelt generere rapporter i henhold til egen designmal med tekst, data, bilder, BIM-visninger og tegnings-segment. Tegnings-segmentet viser sjekklistenes og avvikenes plassering i 2D. I tillegg til dette kan rapporter genereres helt automatisk og legges ved e-poster for tidsstyrt distribusjon i henhold til tilpasset utsendelsesliste per brukergruppe.

Book demo

Befaring, overlevering og garanti

Unizite støtter de aktuelle prosessene, og gjør det mulig å opprette formelle dokumenter som enkelt kan signeres, deles og arkiveres. Når kundedata og parametere er lastet opp sikrer Unizite at sjekklister og dokumenter inneholder korrekte kundedata. Måleravlesninger registreres, spesifikasjonsparametere kontrolleres, avvik registreres og plasseres på tegningen over leiligheten. Alt inngår i rapporten som skal godkjennes og signeres av partene. Selve signeringen kan skje på byggeplassen med et nettbrett eller en mobil sammen med kunden.

I forbindelse med overleverings- og garantibefaringer registreres saker og avvik. Sakene dokumenteres, tildeles og gis en tidsfrist for oppfølging og varsling. Etter garantiperioden utføres garantibefaring. Den følger samme arbeidsforløp som overleveringen, men omfatter andre inspeksjonspunkter. Etter garantibefaringen genereres et garantidokument, og eventuelle garantikrav håndteres i ett felles Unizite-arbeidsforløp.

Book demo

Sikkerhet og arbeidsmiljø

I Unizite er det mulig å plassere sikkerhetssaker i 2D-tegninger, og knytte BIM-modellens objekt og system på samme måte som produksjonens andre oppgaver og saker. Sikkerhetsspørsmål knyttes til sted, BIM-objekt og system for en sikkerhetsanalyse og oppfølging – som en del av produksjonen.

I Unizite appen finner du rapportering av hendelser på startsiden. På prosjektets hjemmeside finner du instruksjoner og sikkerhetsinformasjon som rutiner, arbeidsmiljøplan, krav om personlig verneutstyr, og direktelenker til APD med tydelig markering av sikkerhetsrelaterte steder og flater. På denne måten vil Unizite være en app for alt, inkludert sikkerhetsinspeksjoner, avvik og rapportering av hendelser.

Les mer om sikkerhet og arbeidsmiljø her

Book demo

Proaktiv kvalitetskontroll

Ved hjelp av bedriftsstandardiserte sjekklister kan man jobbe aktivt med kvalitet og kontroll av dette. I Unizite kan alle sjekklister og avvik plasseres i 2D-tegninger per delprosjekt. Sjekklistene finnes også i listevisning, og kan der filtreres på status, kontrollområde, eller andre parametere. Smarte og konfigurerbare innbokser kan brukes for å vise sjekklister og kvalitetsavvik. Når man har utbedret kvalitetsavvik koblet til en bestemt kvalitetskontroll, vil avviksmarkeringen oppdateres både i den tegningsplasserte kvalitetskontrollen, og i kalenderen. På den tegningsplasserte sjekklisten fremgår fremdriften gjennom markering av antall gjennomførte sjekkpunkter. Dersom det er avvik på et av sjekklistens punkter, kan en sak opprettes med ett klikk, og kan defineres ved å angi parameterverdi og plassering.

Book demo

Samarbeid i byggeprosjekter

Saker og data som er koblet sammen i et digitalt samarbeidsverktøy kan analyseres og brukes for å varsle prosjektledere om potensielle problemområder. Informasjonen kan også brukes som kunnskapsbase i prosessforbedringsarbeidet. Unizite er tilrettelagt for prosjektsamhandling på byggeplassen. Selv om noen av aktørene ikke er Unizite-brukere, kan de arbeide via aktive rapporteringslenker distribuert på e-post – eller ved å få en bruker fra prosjekteieren til en av entreprenørene. Med en prosjektlistens for Unizite kan eksterne brukere inviteres, og begynne å jobbe sammen direkte. I tillegg til dette kan smarte rapporter med direktelenker brukes av alle, Unizite bruker eller ikke. På denne måten blir det enkelt å samarbeide med alle aktører.

Book demo
Hvorfor skal du velge Unizite

Gjør feltarbeid enkelt med Unizite

I stedet for å gjøre manuelle inspeksjoner med penn og papir, eller bruke forskjellige apper for kvalitet, sikkerhet og analyse av prosjekter og avvik - du kan samle og gjøre alt i en app med Unizite. Du kan koble til informasjonen og se den i BIM-vieweren, plassere den på en tegning/modell/kart og generere rapporter.

Book en uforpliktende demo