BIM-viewer og tegninger

Få tilgang til alle tegninger, bygningsdelsdata og modeller på din mobile enhet.

BIM 1

blue-sky-cables-chain-construction-machinery-532079

Tegninger, dokumenter
og BIM 3D-viewer - på stedet for alle!

Verdien av mobil tilgang til tegninger, dokumenter, BIM-viewer og data for alle på byggeplass er stor. Det gjør det enklere å samarbeide, bygge i henhold til planlagt og å løse utfordringer som måtte oppstå underveis.

Prosjekter som bruker Unizite får et sterkere team og samarbeide og bygger en positiv, proaktiv kultur.