Befaring, overlevering og garanti

Når arbeidet er utført i henhold til avtale er det tid for overlevering av prosjektet. Unizite støtter de aktuelle prosessene knyttet til dette. Du kan opprette formelle dokumenter som enkelt kan signeres, deles og arkiveres. Selve signeringen kan skje på byggeplass med et nettbrett eller mobil sammen med kunden.

Handover 1
symetri_ikoner_bå-16
Sikrer digital dokumentasjon av overleveringen og reduserer manuell administrasjon.
symetri_ikoner_bå-02
Digitale befaringsrapporter og overleveringsdokumenter signeres, lagres og deles enkelt direkte i felt.
symetri_ikoner_bå-41
Avvikshåndtering og digital garantiprosess.

Effektiv digital overlevering av leilighetsprosjekter

Avhengig av prosjekt- og avtaletype organiseres data og parametre per leilighet i Excel. Deretter lastes datafilen opp samtidig som det opprettes en delprosjektmappe per enhet. Kunde- og leilighetsdata legges til i delprosjektet samt til sjekklistene. Før overleveringsbefaring utfører alle entreprenører egen sluttkontroll og utbedrer eventuelle avvik. Så kan overleveringen til kunden starte, og nå enklere og med den kvaliteten det skal være. 

Overlevering – en del av byggehistorikken

Overleveringens sjekklister plasseres og knyttes til 2D-tegningens polygon for leiligheten. Overleveringen og eventuelle avvik i forbindelse med overleveringen knyttes på den måten til enheten, på samme måte som andre innsamlede data tidligere i byggefasen. Historikken knyttes til overleveringsprosessen. Det er viktig å bevare steds- og parameterstruktur gjennom hele prosjektet for å kunne gjennomføre analyser i løpet av og etter avsluttet prosjekt


Mobil befaring ved overlevering

Når kundedata og parametre er lastet opp, sikrer Unizite at sjekklister og dokumenter inneholder korrekte kundedata. 

Befaringen utføres sammen med kunden. Måleravlesninger registreres, spesifikasjonsparametre kontrolleres, avvik registreres og plasseres på tegningen over leiligheten. Alt inngår i rapporten som skal godkjennes og signeres av partene.

Ved befaring og ferdigstillelse av industrielle byggeprosjekter er avvik ofte knyttet til både sted, modellobjekt og system for å muliggjøre statusoversikt, oppfølging og planlegging av nye befaringer. 

Inspection 5
Quality 3

Registrere og løse overleverings- og garantisaker

I forbindelse med overleverings- og garantibefaringer registreres saker og avvik. Sakene dokumenteres, tildeles og gis en tidsfrist for oppfølging og varsling. Avvik inngår i dokumentasjonen som tildeles og følges opp i et Unizite-arbeidsforløp.


symetri_ikoner_bå-10
Overleveringsdokumenter på byggeplass

I forbindelse med befaringen registreres måleverdier og avvik i befaringens sjekkliste. Etter befaringen opprettes overleveringsdokumentet, som kontrolleres av begge parter, signeres og lagres. Det undertegnede PDF-dokumentet vil automatisk knyttes til overleveringens sjekkliste og kan enkelt gjenfinnes ved å åpne prosjektets overleveringer, som da filtreres på kunde- eller leilighets-ID. Dokumentet kan også signeres og deles på stedet direkte fra mobilen, på samme måte som alle rapporter i Unizite.

symetri_ikoner_bå-15
Garantibefaringer og garantisaker

Etter garantiperioden utføres garantibefaringen. Den følger samme arbeidsforløp som overleveringen, men omfatter andre inspeksjonspunkter. Etter garantibefaringen genereres et garantidokument og eventuelle garantikrav håndteres i ett felles Unizite-arbeidsforløp. Status for alle saker finnes i mobilens prosjektoversikt og i Unizites startsenter.

Opprette, signere og dele overleveringsdokumenter i felt

Alle formelle overleveringsdokumenter kontrolleres, godkjennes og signeres av partene i Unizite. Det undertegnede dokumentet knyttes automatisk til befaringen og kan også arkiveres sammen med de andre overleveringsdokumentene i delprosjektmappen.

Handover 4