Fleksible sjekklister for innsamling av data

Written by Frode Brurberg Hansen

En mer fleksibel utforming av sjekklistene gjør de enda mer forståelig for den som skal utføre sjekklisten. Ved at sjekklisten din gjøres mer treffsikker og tilpasset til de ulike prosessene i prosjektet vil de som utfører sjekken få en enklere hverdag og kunne rapportere bedre informasjon tilbake til prosjektet.

Ved større grad av frihet i utformingen av sjekklistene kan man utvide sjekklistebruken til å hente mer data samt dekke flere typer arbeidsoppgaver. Dette er noe som er etterspurt av våre kunder til å blant annet:

  • Rapportere inn målinger, som eks fukt i vegg før eventuell lukking/dobbling
  • Innrapportering av fremdrift/ressursbruk
  • Utforming av sjekklister for SJA


1-1

2-2

De tre svarknappene Rød (ikke ok), Grønn (ok) og Grå (ikke aktuell) kan nå fritt navngis etter eget ønske fra sjekkpunkt til sjekkpunkt.

Det er også lagt til fire nye svar-typer:

  • Nummerfelt
  • Dato med klokkeslett
  • Avhuking av ulike verdier
  • Tekstfelt

Sammen med nye svar-typer er det også laget et nytt utseende av sjekklistene. Her er det en forenklet navigasjon som har som mål å korte ned tiden det tar for brukeren å fylle ut og gjøre ferdig sjekklisten. Det er lagt til en dynamisk visning av tilknyttede mangler og dokumentasjon (bilder). Disse tilgjengeliggjør mangler og dokumentasjon direkte i sjekklisten uten å stjele for mye plass og oppmerksomhet fra sjekklisten.

Ønsker du å vite mer om Unizite?

Med Unizite sikrer du fremdrift i ditt prosjekt gjennom effektiv oppgavehåndtering, fleksible befaringer og utarbeidelse av sluttrapporter. Ønsker du å vite mer? Se vårt webinar om byggherrens SHA oppfølging i Unizite her, eller book en uforpliktende samtale og gratis demonstrasjon. 

Book en uforpliktende demo

Nysgjerrig på hva Interaxo kan bidra med i ditt prosjekt?

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss på +47 22 50 45 50 så forteller vi mer og setter opp en gratis og uforpliktende demo.