Tilbake til alle

Oppsummering fra digitaliseringskonferansen for byggenæringen

26 oktober 2021

Oppsummering fra digitaliseringskonferansen for byggenæringen

Bygg- og anleggsvirksomhet er vår største fastlandsnæring, likevel er digitaliseringen enda ikke kommet opp på ønsket nivå. Det er ingen tvil om at bransjen er i stor endring, og vi står nå ovenfor en ny digital revolusjon.

23. september arrangerte Computerworld konferansen - digitalisering av byggenæringen, med over 800 deltagere. Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister innledet konferansen hvor han var tydelig på viktigheten av digitalisering i byggenæringen. Vi må gå fra gradvis forbedring til radikal innovasjon, og byggenæringen er intet unntak sa Astrup under sin åpningstale. 

"Min spådom er at digitalisering vil ha større endringspotensial de neste 10-20 årene enn det internett har hatt til nå. Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring, og har hatt langt svakere produktivitetsutvikling enn andre næringer de siste 10 årene. Det kan vi, og må vi snu» forteller Astrup.

Konferansen ga innsikt i en rekke trender som kommer til å bli viktig for byggenæringen. Deriblant data og informasjonsdeling. En viktig forutsetning for å komme videre med selvbetjening og automatisering er at data må gjøres tilgjengelig og brukes.

«Data er gull, men dersom det ikke brukes er det gråstein» sier Astrup.

Det var en samlet enighet på konferansen om at vi må utnytte I-en i BIM bedre, med mange gode foredrag fra ulike aktører.

computerworldVi deltok med vår forretningsutviklingssjef, Mats Persson og seniorpartner / Brannvernsingeniør Fredrik Hiort fra Briab som presenterte foredraget "Digitalisert brannprosjektering (Brann BIM) - Veien til økt kvalitet og redusert brannrisiko".
Dersom du ønsker å se opptak av vårt foredrag, kan du fylle ut kontaktskjemaet på knappen helt nederst på siden. 


Briab og Tribia sitt partnerskap for å brannsikre byggebransjen, bidrar til neste steg av digitaliseringen

I 2020 inngikk Briab og Tribia et partnerskap for å skape en integrasjon mellom produktene Bimfire Share og Bimeye. Hensikten er å muliggjøre og forbedre arbeidet med brannsikring for å skape merverdi og nye muligheter for byggherrer, entreprenører, prosjektledere og arkitekter. Bimfire Software tar brannsikring sektoren med inn i fremtiden, og sammen ønsker vi å bidra til en felles innsats med å digitalisere byggebransjen. 

På denne måten kan kan alle aktørene i byggeprosjektet få tilgang til en reell digitalisering av prosessene, og gi en digital tvilling av det ferdige bygget med bruk av Bimeye. Samt, en integrert informasjonsflyt av all den digitale nøkkeldataen for brannbeskyttelse ubrutt. 

"Samarbeidet med Tribia og integrasjonen med Bimeye betyr at vi sammen med en felles innsats kan fortsette digitaliseringen av byggebransjen". - Johan Norén forretningssjef, Bimfire Software.

Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om hvordan våre løsninger kan støtte deres digitaliseringsreise her

New call-to-action