Pressemelding tribia/ncc tirsdag 21.mars 2023

Tribia signerer ny avtale med NCC.

Ny avtale med NCC om digital støtte for å optimalisere effektiviteten rundt informasjonshåndtering i større byggeprosjekter. Tribia har i flere år levert Interaxo BIM Data (tidligere Bimeye) som digital støtte til NCC for effektivisering av informasjonshåndtering i større byggeprosjekter. De positive resultatene rundt dette har nå resultert i en utdypet og utvidet samarbeidsavtale vedrørende IX BIM Data som en del av NCCs overordnede Design and Data in Sourcing (DDS)-satsing, som har som mål å gjøre NCC til et mer datadrevet selskap.

Written by Kristine Gullaksen

Effektiv datadeling og samhandling i BIM-prosessen.

Digitaliseringen av byggebransjen skyter fart. Dette faktum, så vel som den nye hverdagen hvor fjernarbeid er blitt som standard å regne, har resultert i økt interesse for Tribias skytjenester som støtte for å sikre digitaliserte, datadrevne arbeidsprosesser. Sett fra Tribias ståsted er NCC blant byggebransjens fremste drivere å regne når det kommer til denne utviklingen.

Skjermbilde 2023-03-21 kl. 10.20.04

«Avtalen dekker de neste 3 årene og inkluderer også utvikling av ytterligere standardfunksjonalitet i IX BIM Data, som hele bransjen vil ha glede av i fremtiden. Vi er selvfølgelig ekstremt glade og stolte over at NCC gir oss denne økte tilliten», sier Steinar Svinø, administrerende direktør, Tribia.

«Tribias ambisjon om å levere en BIM-data drevet samhandlingsløsning der prosjekter samler inn, kvalitetssikrer og videreformidler bygningsinformasjon i form av «data» i en sammenhengende og teknisk integrert prosess gjør at vi er godt posisjonert for å kunne hjelpe til med det vi nå ser er NCCs ambisjoner i årene som kommer», avslutter Svinø.

Vi er selvfølgelig ekstremt glade og stolte over at NCC gir oss denne økte tilliten


Om NCC
NCC er et av de ledende byggefirmaene i Norden. Som ekspert på komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til bygg som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen generelt. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt- og steinmaterialer og næringseiendomsutvikling. I 2022 hadde NCC en omsetning på ca. 54 milliarder SEK og 12 500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.

NCCs virksomhet drives i Sverige, Norge, Finland og Danmark og er delt inn i fem forretningsområder:

  • NCC Infrastructure
  • NCC Building Sweden
  • NCC Building Nordics
  • NCC Industry
  • NCC Property Development

Om Tribia
Siden 2001 har Tribia vært en ledende aktør og leverandør av samhandlingsløsninger for prosjekter innen bygg og anlegg. Vi er i dag markedsleder i Norden med vår BIM collaboration løsning - hvor prosjekter samler, kvalitetssikrer og kommuniserer bygginformasjon i èn løsning gjennom alle prosjektets faser. Vi digitaliserer og forbedrer prosjektgjennomføringen! Vi er 80 ansatte som utvikler, leverer og eier produktene Interaxo Project, Interaxo Field og Interaxo BIM Data, som inngår i vår BIM collaboration løsning. Alle jobber engasjert og smidig med å realisere vår visjon: "Sammen skal vi skape prosjektlykke".

Om Addnode
Addnode Group består av rundt 20 selskaper som opererer i 19 land og over 4 kontinenter. Antall ansatte utgjør ca 2400. Konsernet er en markedsledende leverandør av programvare og tjenester for design og konstruksjon, produktdatainformasjon, prosjektsamarbeid og eiendomsforvaltning i Europa. Konsernet er også en ledende leverandør i USA av digitale løsninger for design og konstruksjon. Addnode Group er også en ledende leverandør av dokument- og saksbehandlingssystemer til svensk offentlig forvaltning.

I 2022 utgjorde nettoomsetningen 6.225 MSEK kroner. Addnode Groups B-aksje er notert på Nasdaq Stockholm. For mer informasjon besøk: https://www.addnodegroup.com/sv.

For mer informasjon, kontakt:
Steinar Svinø, Administrerende Direktør, Tribia
Telefon: +47 952 92 174, e-post: steinar.svino@tribia.com

Book en uforpliktende demo

Nysgjerrig på hva Interaxo kan bidra med i ditt prosjekt?

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss på +47 22 50 45 50 så forteller vi mer og setter opp en gratis og uforpliktende demo.