Tilbake til alle

Sikre data, bærekraft og lønnsomhet med en Digital Tvilling

25 januar 2022

Sikre data, bærekraft og lønnsomhet med en Digital Tvilling

Digitale arbeidsprosesser øker effektivitet og sporbarhet i byggebransjen. BIM, digitale tvillinger og automatiserte designprosesser er nye teknikker som blir mer og mer brukt. 

Digitalisering av byggebransjen tar fartmed kompetanseutvikling og digitale tvillinger som strategiske tilretteleggere for bærekraft. Med utviklingen av "smarte byer" har digitale tvillinger blitt et vitalt arbeidsverktøy i mange industrier. Markets and Markets har anslått at markedet med bruk av digitale tvillinger kommer til å vokse fra 3,1 milliarder dollar 2020 til 48,2 milliarder dollar i 2026.

Hva er en digital tvilling? 

Digitale tvillinger kan enklest beskrives som en nøyaktig digital representasjon av noe fysisk, som enten befinner seg i design, er under konstruksjon, eller eksisterer fysisk som for eksempel et produkt, et bygg eller til og med et menneske. Arbeidsmetoden gjør det mulig og eksempelvis forbedre ytelse, drift, produktivitet og livskvalitet. Målet er å forenkle håndteringen av objektets livssyklus og drift.

I automatiserte designprosesser kan man gjenbruke en digital modell på ulike måter for å utføre arbeid, og spare konstruksjonstimer. Den digitale tvilling representasjonen kan utvides med teknikker som simulering, optimering og maskin innlæring for å realisere andre muligheter.

Digitale tvillinger gir fordeler i planlegging, implementasjon og gjennomføring som for eksempel: 

  • Redusere energiforbruk
  • Redusere materialforbruk, og overgang til mer bærekraftige materialer 
  • Optimalisering av ressursbruk, som for eksempel reiser, serverbruk osv.  
  • Automatisering og robotisering av farlige og/eller repeterende oppgaver for å forbedre arbeidsforhold og helse. 

Addnode Group har arbeidet sammen med Tribia og Symetri og andre selskaper, for å produsere konsernets første digital tvilling-rapport. Rapporten viser en del av konsernets kompetanse i området, og for hvert case som beskrives i rapporten er det også blitt produsert en film. 

Trykk her for å se filmen om prosjekt Økern Portal, Tribia og Symetri i samarbeid med Tyréns.                                                                                                                                         
Den arkitektoniske designmodellen er grunnen for Økern Portals digitale tvilling. DARK arkitekter skapte den digitale modellen av bygningene med programvaren Autodesk. Med Symetri-løsningene ble prosjektet forberedt for vedlikehold allerede i tidlig fase av prosjektet. Med hjelp av Tribias løsninger, Interaxo og Bimeye, sikres innsamlingen og koblingen av all data til modell på en strukturert måte, som trengs for å skape en digital tvilling. 

"Her kan du allerede i designfasen bygge modeller, gjøre simuleringer, ta i bruk VR og Agumented reality, sette parametere og forberede deg på sensorer i det kommende sluttproduktet" sier Marin Burrows, Business Area Director på Symetri. 

Med en digital tvilling kommer Økern Portal-prosjektet resultere i et smart og fremtidssikkert bygg. Gjennom å eksempelvis optimere kjøling og varme, og bruke prediktivt vedlikehold kommer eiendomseiere kunne oppnå et optimalt nivå av bærekraft og lønnsomhet. 

New call-to-action