Tilbake til alle

Les hva våre kunder sier om Interaxo!

16 desember 2021

Les hva våre kunder sier om Interaxo!

I høst gjennomførte vi en kundeundersøkelse om Interaxo. Resultatene i undersøkelsen viser at Interaxo skaper verdi og nytte for våre kunder ved å hjelpe de å jobbe mer effektivt i sine prosjekter. 

Effektivt prosjektsamarbeid

Resultatene baserer seg på 51 ulike svar fra kunder som benytter Interaxo i sine prosjekter. Det kom tydelig frem i undersøkelsen at Interaxo skaper verdi for våre kunder, og løser behovene deres godt med en gjennomsnittlit score på hhv. 4,19 og 4,3 av 5. 
 

Skjermbilde 2021-12-13 152527

Skjermbilde 2021-12-13 152624 

Interaxo brukes mest i utførelsesfasen

86% av deltagerne i kundeundersøkelsen bruker Interaxo i utførelsesfasen, og 78% i prosjekteringsfasen. Dog ser vi også økt bruk av Interaxo i tidligfase (34%) og garantiperiode (14%). I produksjonsfasen bruker over 50% endringshåndtering og 32% avvikshåndtering. Ser vi på prosjekteringsfasen er Visuelle Tavler svært viktig, og gir høy effektivitet og dynamisk prosjektering. Felles for begge fasene er et stort bruk av støtte rundt tegning- og modellhåndtering.

I fritekst-svarene ser vi også at våre kunder tenker at Interaxo skaper smidig håndtering i prosjekteringen, og at de får en effektiv arbeidsmetode og lett tilgjengelig informasjon.

"Dokumenthåndtering og spørsmålslisten er gode funksjoner, samt at de visuelle tavlene gir lett oversiktlig dokumentstruktur" .

"Ved bruk av visuelle tavler har vi oppnådd kortere tidsbruk av oppgavebehandling. Ved å synligjøre alle leveranser tidlig i den visuelle tavlen sikrer vi også kvaliteten på det som blir levert av arbeidsgrunnlag".
 
Målbare gevinster koblet opp mot tid, kvalitet, og kostnader 
Om vi kobler verdi og nytte til målbare gevinster som tid, kvalitet og kostnad ser vi at våre kunder i fritekst-svarene anser at de med hjelp av Interaxo har:
  • Færre fysiske møter
  • Får raskere svar på spørsmål
  • Kan ta beslutninger raskere, og sparer dermed tid i sitt prosjekt 
  • De ser at prosjektet oppnår færre feil

Vi ønsker å takke alle deltagere av kundeundersøkelsen for sitt bidrag og konstruktive tilbakemeldinger. 

Ønsker du å vite mer om Interaxo? Ta kontakt her for en uforpliktende samtale og gratis demonstrasjon

Bimeye webinar