Tribia digitaliserer infrastrukturprosjekter: Se avviket direkte i kart!

Written by Kristine Gullaksen
Prosjekter innen infrastruktur og anlegg er mer geografisk spredt enn ordinære byggeprosjekter. Gjennom prosjektet flyttes ofte arbeidsplassene og lokale forhold endres kontinuerlig. Maskinressurser fra nye lokale entreprenører blir lagt til i et dynamisk prosjektsamarbeid som igjen stiller krav til forretningssystemer og digitalisering i produksjonen. Tribia har nå lansert en funksjon som likevel gjør det enkelt å lokalisere avvik. 

 

I siste oppdatering har Tribias feltløsning, Unizite, fått nye funksjoner som imøtekommer kravbildet med et feltsystem for alle prosesser. Disse er også integrert med Interaxo, den sentrale samhandlingsløsningen for prosjektdrift og dokument- og modelladministrasjon. Prosjektledelse og ikke minst hverdagen for alle brukere er betydelig forenklet ved å samle flere systemer og apper til en integrert løsning for alle produksjonsprosesser.

Dette er nytt: Posisjon i kart

Unizite har nå muligheten til å «geotagge» alle sjekklister, saker og avvik. Ved registrering av issues kan telefonens koordinat/posisjon tilknyttes eller man kan tilknytte posisjon fra annet valgt sted. Posisjonen kan også kombineres med markering i planløsning eller kobles til 3D-modellens bygningsdeler. En effektiv løsning er å kombinere issue med markering på dronebilde, noe som gjør det lettere for alle å finne avviket, materialet eller hvor oppgaven skal utføres!

Dette er nytt: Kraftig, dynamisk sjekkliste

Sjekklistene i Unizite har fått en større oppgradering med muligheten til fritt å kombinere forskjellige punkttyper i fleksible seksjoner. Det vil være lettere å samle måleverdier blandet med bilder, kommentarer og enkle kontrollpunkter. Den kraftige maladministrasjonen og den separate arbeidsflyten for avvik er den samme. Enkelt, pent og effektivt!

Artikel bild

Et prosjekt - En Tribia-app!

Den nye sjekklisten eliminerer behovet for separate sjekkliste-systemer. Hvorfor ikke erstatte det separate systemet for rapportering av uønskede hendelser (RUH) og gjøre dette direkte i Unizite? Rapportering og oppfølging av hendelser, ulykker og handlingsplaner hører hjemme i samme system som kvalitet og andre forretningskritiske prosesser. I Unizite kan du også konfigurere dynamiske varsler til alle brukergrupper basert på dine egne parametere. Hvis et sikkerhetstiltak med en viss prioritet ikke er implementert i tide oppretter vi et varsel til HMS-ansvarlig og ledelsen.

Ved å tilknytte hendelser mot modell eller tegning skaper man gode forutsetninger for analyse i startsenteret og legger dermed til rette for verdifullt, proaktivt sikkerhetsarbeid!

Ønsker du å vite mer om de nye sjekklistene i Unizite? Ta kontakt med oss her, for en gratis demo og uforpliktende samtale. 

 

Book en uforpliktende demo

Nysgjerrig på hva Interaxo kan bidra med i ditt prosjekt?

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss på +47 22 50 45 50 så forteller vi mer og setter opp en gratis og uforpliktende demo.