interaxo

Dokumenter, tegninger og BIM til alle på byggeplass

Written by Tord Svanqvist

Tribias feltløsning Interaxo Field støtter en rekke digitale prosesser på byggeplassen, som fører til økt produktivitet, kvalitet og sikkerhet. En viktig forutsetning er tilgang til dokumenter, tegninger og modell rett på byggeplass. Med integrasjon mellom Interaxo og Interaxo Field sikrer man rett dokument med rett versjon frem til alle på byggeplassen. Tilgang til BIM på byggeplass bedrer samhandlingen og effektiviserer produksjonen. Når man i tillegg kan koble aktiviteter med modell får innsikt og grunnlag for verdifulle analyser.  

 

Nye digitale prosesser for øke kvalitet og produktivitet. 

Digitaliseringsreisen innen bygg- og anlegg startet for over 30 år siden, da arkitekter og ingeniører tok i bruk CAD og digitale verktøy for beregning og kalkyler. Etter ytterligere 10 år kom digitale dokumenter og tegninger til byggeplass gjennom Internett og mobile enheter. Prosessene på byggeplassen endret seg noe, men den største endringen var innen digitalisering av rapportering , samt bedre oversikt og sporbarhet i prosjektplanleggingen. 

De siste 5 årene har digitaliseringen virkelig skutt fart, og nå er alle på byggeplassen digitale brukere med tilgang til informasjon, dokumenter og modeller. Dette muliggjør samarbeide i nåtid med nye og mer effektive arbeidsprosesser som igjen øker kvalitet og produktivitet.

 

Dokumenter, tegninger og BIM til alle på byggeplass.

Fundamentalt for økningen i produktivitet er at alle har riktig informasjon for å kunne bygge rett fra starten av. Når alle i teamet samarbeider digitalt i en felles løsning med kontroll på utførelse, endringer og avvik, blir det 100% rett på byggeplass. 

Med integrasjon mellom Interaxo Field og dokumenthåndtering i Interaxo sikrer man at rett dokumentasjon med rett versjon automatisk kommer på byggeplass. 

 

2D-plantegningen er grunnlaget for samhandling og oversikt.

I Interaxo Field struktureres plantegningen opp etter plan og disiplin. Det er mulig å importere modellens rom til et aktivt sjikt på 2D-tegningen eller om det mangler en modell så kan polygoner legges inn manuelt. Når ulike aktiviteter som sjekklister og avvik legges til, kommer aktiviteten i tillegg til å arve rommets unike ID og kobles dermed til rett plass på plantegningen.

Oversikten finnes fremdeles i 2D-tegningen, men om du trenger å vite hvilke aktiviteter som nettopp ble tillagt deg er det enklere å finne dette i din innboks i Interaxo Field.

 

3D BIM-viewer integrert med 2D-plantegningene.

BIM på byggeplassen skaper de samme forutsetninger for samhandling i produksjon, som BIM skaper i hele designfasen. 

Med modellen finner du svar på spørsmål og får oversikt over utfordringer og behov for endring. Dette gjør arbeidet langt mer effektivt. For å kunne navigere i 3D er det enkleste å starte i plantegningen, der man også ser aktiviteter og endringer som markert, for deretter å gå til 3D ved å velge plass eller rom. Arbeidsprosessene er intuitive og krever ingen utdannelse eller kursing.

Inne i modellen kan man navigere rundt og se på de valgte disipliner, eller zoome inn på et objekt for å få ytterligere detaljer. Foruten å se geometri, objekt og systeminformasjon gjør også BIM-vieweren det mulig å enkelt koble sammen spørsmål og avvik med objekter og systemer fra byggeplassen.

 

Koble sammen produksjon og prosjekt – via modellen.

Ved å koble et avvik til både plass, objekt og system direkte i modellen, fjerner man enkelt gapet mellom kontor og byggeplass for godt.  

Du kan følge opp, analysere hendelser og konsekvenser og verdiøke ved å legge inn ytterligere informasjon tilbake i  BIM-databasen BIM Data via referansen til objekt og system. Koblingen mellom produksjon og prosjektering skaper helt nye og bedre muligheter for oppfølging og analyser, som igjen forbedrer kvaliteter på de beslutninger som fattes. .

 

Book en uforpliktende demo

Nysgjerrig på hva Interaxo kan bidra med i ditt prosjekt?

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss på +47 22 50 45 50 så forteller vi mer og setter opp en gratis og uforpliktende demo.