Interaxo Project 

– Bidrar utvilsomt til å skape god stemning i våre prosjekter

Tusenvis av e-poster og dårlig flyt på tvers av fagområder. Høres det kjent ut? For Nordplan ble livet lettere da alle prosjektdeltagere begynte å jobbe i ett og samme verktøy. 

Written by Kristine Gullaksen

Frode

– Alle arbeidsoperasjoner som ikke gir et snev av lykke, bør automatiseres. For vår del handler det om å fjerne unødvendige tidstyver og heller fokusere på god prosjektgjennomføring, sier Frode Hjelmeland.

Frode er fagansvarlig bygningsingeniør i arkitekt- og ingeniørselskapet Nordplan. Med sterk vekst og stadig nye, store prosjekter ble selskapet helt avhengig av gode arbeidsprosesser.

 

 

 

Løsningen ble samhandlingsverktøyet Interaxo Project. Her foregår all kommunikasjon, gjennom alle faser og med alle aktører, på ett og samme sted. De har også gått mer bort fra e-post – og ikke minst den tiden det tar å lete seg frem i havet av disse.


Alt fra blikkenslagere, rørleggere, prosjektledere, byggherrer og alle andre involverte har ifølge Hjelmeland tilgang til verktøyet. I alle prosjektfasene er det her dialogen foregår, tegninger, modeller, eventuelle endringer legges inn og alle beslutninger loggføres.

 

– Byggebransjen er ekstremt kompleks. Det er gjerne tusenvis av beslutninger som skal tas, og én feil kan fort stoppe hele prosjektet.

 

– Med Interaxo får vi samlet og organisert all dialog og informasjon, slik at alle prosjektdeltakerne alltid har god oversikt og til enhver tid er oppdatert, sier han.

Bedre risikostyring
Hjelmeland er ikke i tvil om at Interaxo bidrar til mye positivt, ikke minst med tanke på usikkerhet og risikostyring. Han peker blant annet på at verktøyet, i tillegg til å få samlet og organisert alt som skjer, bidrar til å kartlegge avhengigheten mellom beslutningsdeltagerne.

– Det er veldig verdifullt at alle involverte har innsyn i alle prosesser, og at beslutninger tas i ordnet og riktig rekkefølge, sier han.

20220420_204205STORE PROSJEKTER: Romsdalsgondolen i Åndalsnes er bare ett av mange prosjekter hvor Frode Hjelmeland og Nordplan-kollegene har brukt Interaxo Project.

– Hele veien blir all informasjon loggført og ligger enkelt tilgjengelig. Ved endt prosjekt får selskapet en prosjektavslutning hvor alt av tegninger, beslutninger og dialog legges inn.

Fordi hver kunde og hvert prosjekt er unikt, kan systemet skreddersys etter behov. Det kan blant annet lages egne, finspissede maler, og ved behov kan også support kontaktes.

Slik gjør Interaxo hverdagen enklere

Ifølge Hjelmeland er det ingen tvil om at Interaxo fører til økt trivsel både internt i Nordplan og hos de øvrige prosjektdeltagerne.

- Interaxo bidrar utvilsomt til å skape god stemning i våre prosjekter, sier han. 

 

Det er det norske selskapet Tribia som står bak Interaxo.

– Interaxo skal bidra til en enklere hverdag og det vi kaller prosjektlykke. I det legger vi at hele prosjektgruppen får løst oppgavene sine riktig, slik at prosjektet leveres innen de økonomiske, kvalitetsmessige og tidsmessige rammene som er satt, forklarer Kristoffer Fongen, Senior Account Manager.

_AR35010_lrFOKUS PÅ PROSJEKTLYKKE: Kristoffer Fongen i Tribia.

I Nordplan har det blant annet vært behov for å effektivisere utfylling av skjemaer. I forbindelse med et prosjekt på et sykehus måtte titalls håndverkere hver dag manuelt fylle ut og levere et covid-skjema.

nordplanFIX-31-torfixVed å kontakte Tribia fikk programmereren lagt inn en automatisk utfylling i Interaxo, noe som ifølge Hjelmeland sparte prosjektdeltakerne for mye tid.

– Dette kom på plass i løpet av noen få dager og viser at Tribia er en veldig god samarbeidspartner, sier Hjelmeland.

 

Book en uforpliktende demo

Nysgjerrig på hva Interaxo kan bidra med i ditt prosjekt?

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss på +47 22 50 45 50 så forteller vi mer og setter opp en gratis og uforpliktende demo.