Tilbake til alle

Innebærer miljøsertifiseringer høyere lønnsomhet og lavere rente?

25 november 2021

Innebærer miljøsertifiseringer høyere lønnsomhet og lavere rente?

BREEAM, Ceequal og Svanemerket er de tre vanligste miljøsertifiseringsordningene i Norge, og hjelper eiendomsforvaltere med å redusere driftskostnadene og forbedre miljøytelsen til bygninger på flere måter. Men er det lønnsomt?

Et grønt og miljøsertifisert bygg kan skape positive effekter på vårt klima og miljø basert på byggets design, konstruksjon eller drift. Grønne bygg er miljøsertifisert, som er et bevis på at en bygning er bærekraftig fra et økonomisk, sosialt og miljømessig perspektiv. 

I et studie fra KTH Royal Insitute of Technology i Stockholm "Miljøsertifisering og merverdi - hva sier svenske lokale eiendomsbesittere?", bekreftes det at den største verdien ut ifra driftskostnads- og inntektsperspektivet er reduserte energikostnader. En annen studie fra Malmø universitet "Er det lønnsomt å investere i grønne bygg i næringseiendomsmarkedet", viser at fordelene med grønne bygg er at de også gir bedre muligheter for kapitalinnhenting og finansieringsvilkår. Grønne bygg er et verktøy for å styrke merkevaren og tiltrekke seg høyt utdannet personell og gi mer stabil eiendomsverdi.  

Dette er seks store fordeler for deg som eiendomsforvalter med miljøsertifisering

1. Lavere driftskostnader
Sertifiseringen kartlegger byggets miljøstatus og synliggjør muligheter for å forbedre effekten gjennom overvåking, evaluering og oppsatte mål. 

2. Økt eiendomsverdi
Sertifiserte bygg får en kvalitetssikret miljøprestasjon som tilfredsstiller leietakere med høye miljøkrav. En studie om kontorutleie i Sverige viser at utleier for miljøsertifiserte kontorer kan kreve opp til 5,4% høyere leie enn tilsvarende ikke sertifiserte kontorlokaler. Høyere utleie og lavere driftskostnader i kombinasjonen med gunstig finansiering kan gi lavere driftsnetto, og er lønnsomt for både økonomi og klimaet. 

3. Forbedret helse og velvære
Et sunt innemiljø skaper både økt trivsel og produktivitet. Med krav til blant annet luftkvalitet, varme, kjøling, belysning og dagslys oppnås det høy standard. Mindre klager og fornøyde brukere reduserer ledighetsprosent og behovet for kostbare lokale tilpasninger.

4. Støtte en sirkulær økonomi
Miljøsertifiseringer fremmer resirkulering og stiller spørsmål ved hvordan ressurser vurderes. Med forbedret ressurseffektivitet og sirkulære strategier for avfall og materialer. 

5. Kommunikasjon
Miljøsertifiseringer legger til rette for kommunikasjon av byggets miljøpresentasjon og synliggjør eiendomseiers og leietakers miljøambisjoner

6. Grønn finansiering
Miljøsertifisering av eiendommer skaper forutsetninger for mer gunstig finansiering. Nicolai Bratt, leder for Nordeas obligasjonsavdeling i Norge, forteller at «appetitten er veldig god» på grønne obligasjoner. Grønne obligasjoner medfører at bedrifter og banker kan hente finansering øremerket grønne prosjekter til gunstige betingelser i obligasjonsmarkedet, hvilket igjen ligger til grunn for en grønn lånekjede som strekker seg fra rentemarkedet til boliglånskundene. 

Tribias løsninger for å støtte miljøsertifiseringsprosesser
Et eksempel på miljøsertifisert bygg som har potensial til å tiltrekke seg leietakere med sin miljøprofil er Skanskas prosjekt Hyllie Terass- prosjekt i Malmø. Prosjektet bruker en av Tribias løsninger som støtte til dette. Det er et pilotprosjekt for den nye sertifiseringen for byggebransjens klimamerke NollCO2, utviklet av Sweden Green Building Council. Klimamerking er en helt ny sertifisering for klimanøytrale bygninger, og er en krevende standard som vil gjøre det mulig å nå Sveriges mål om klimanøytralitet innen 2045.

Tribias løsninger blir brukt som støtte for miljøsertifiseringsprosesser til ulike prosjekter. Vi kan skape strukturer i
Interaxo, hvor prosjektet kan samle inn dokumentasjon som kreves som underlag for å oppnå miljøsertifiseringer som BREEAM, Leed, Miljöbyggnad, NollCO2, og Svanemerket

Er du interessert i miljøsertifiseringer samt innsamling, strukturering og håndtering av data i byggeprosjektene dine? Book en uforpliktet samtale eller demonstrasjon her. 

New call-to-action