Tilbake til alle

Endringer i byggherreforskriften - hva betyr det for deg?

25 august 2021

Endringer i byggherreforskriften - hva betyr det for deg?

September 2020 vedtok arbeids- og sosialdepartementet flere endringer i byggherreforskriften. Innføringen av ny dokumentasjonsplikt, strengere krav til koordinator for SHA og byggherrens representant, og innføring av plikt til å tilrettelegge for dialog i SHA-arbeidet. Endringene tredde i kraft januar 2021, og er ment som en presisering av byggherrens plikter. Hva betyr det for deg - og arbeider du i samsvar med dine plikter og krav?

Byggherreforskriften beskriver pliktene byggherren har gjennom hele byggeprosessen. Formålet er å redusere skader, ulykker, useriøse arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet. Til tross for at de fleste av de nye endringene fra departementet er presiseringer av eksisterende krav til byggherren, er det enkelte endringer som vil få praktiske konsekvenser for byggherrens SHA-arbeid.

De viktigste endringene i byggherreforskriften er:

  • Innføring av dokumentasjonsplikt knyttet til vurderingen av avsatt tid til prosjektering og utførelse
  • Strengere krav til hvem som kan inneha rollen som koordinator for SHA og byggherrens representant
  • Innføring av plikt for byggherren til å tilrettelegge for samhandling mellom partene i SHA-arbeidet

For deg som byggherre betyr dette at du plikter å dokumentere vurderingen av hvor mye tid som er satt av til prosjektering og utførelse. Dette skal forhindre at det oppstår tidspress i prosjektet, som igjen kan føre til skader på byggeplassen. I tillegg til dette, innebærer endringene at det også legges begrensinger på hvem som kan inneha rollen som SHA-koordinator og byggherrens representant. Samt plikten til å legge til rette for nødvendig dialog om SHA-arbeidet mellom aktørene i byggeprosjektet.

Unizite tilbyr det du trenger for å sikre at dine plikter er oppfylt etter byggherreforskriften.

Unizite er prosjektløsningen for felt som er konfigurerbar og dermed kan støtte din arbeidsmåte. Du kan bruke Unizite til tilgjengeliggjøring av prosjektdokumenter og tegninger, befaringer og rapportering i digitale sjekklister. I tillegg til dette kan du jobbe med oppfølging av avvik fra områder som sikkerhet, kvalitet og overlevering. Ved bruk av Unizite kan du med andre ord forsikre deg om at alle de nye pliktene og kravene i byggherreforskriften kan bli opprettholdt.

Ønsker du å vite med om Unizite? Ta kontakt med oss her, for en gratis demo og uforpliktende samtale.