Interaxo

Digitalisering av byggenæringen 2023: Tribia oppsummerer.

I løpet av det siste tiåret har digitalisering spilt en stadig mer betydningsfull rolle for byggebransjen. Den digitale utviklingen har i stor grad revolusjonert måten vi både planlegger, gjennomfører og drifter byggeprosjekter på. Computerworld sitt årlige arrangement "Digitalisering av byggenæringen" ble avholdt 7.juni på Oslo Kongressenter, og som vanlig var Tribia til stede for å dele og diskutere de aktuelle mulighetene og utfordringene som preger byggebransjen i 2023.

Written by Kristine Gullaksen

Det er en kompleks oppgave å navigere i digitaliseringslandskapet med stadig skiftende forutsetninger, standarder og tilgjengelige verktøy. De fleste aktørene har allerede startet og kommet langt på vei i sin digitale transformasjon, men nye utfordringer kan oppstå underveis som krever oppmerksomhet. Likevel er det bred enighet om at investeringen av tid og ressurser er vel verdt de tids- og kostnadsbesparelsene man oppnår ved å implementere nye og effektive arbeidsmetoder. På årets arrangement ble det presentert en rekke spennende tanker både fra scenen og under minglingen på messeområdet. Tribias representanter på stedet merket seg hvilke temaer som fikk mest oppmerksomhet blant deltagerne. 

Tribias 3 observasjoner fra "Digitalisering av byggenæringen 2023":

  • Implementering av digitale verktøy

En av de mest fremtredende utfordringene som ble nevnt under arrangementet, var den interne implementeringen av digitale løsninger. Mange selskaper innen byggebransjen står overfor betydelige vanskeligheter når det gjelder å innføre nye teknologier og prosesser i virksomheten sin. Dette kan skyldes manglende kunnskap, motstand mot endringer eller utilstrekkelig opplæring av ansatte. 

  • RPA, Robot Process Automation med støtte fra AI

En betydelig del av diskusjonene fokuserte på bruken av automatiserte verktøy og hvordan dette kan bidra til å effektivisere prosesser og håndtere store mengder data. Etterspørselen etter og kravene knyttet til innsamling av driftsinformasjon i byggeprosjekter har vært tydelig de siste årene, og denne trenden forventes å fortsette å øke i fremtiden. En av hovedårsakene til denne økningen er implementeringen av stadig mer omfattende miljøkrav.

  • Enkel innsamling av riktig type dokumentasjon

En tredje utfordring som ble fremhevet, er behovet for et system som enkelt kan samle inn og organisere riktig dokumentasjon. Riktig dokumentasjon er avgjørende for å sikre kvalitetssikring og overholdelse av forskrifter. Å ha en strukturert og pålitelig plattform for håndtering og lagring av all dokumentasjon er av aller største betydning for selskapene.

Christina Østerhus, Senior Account Manager i Tribia, deltok på eventet og sitter igjen med disse tankene. 

Skjermbilde 2023-06-15 kl. 10.43.53
Christina Østerhus, Senior Account Manager på Tribia

"Jeg opplever Computerworlds årlige arrangement som en viktig arena for å være tilstede, både for å dele verdifulle erfaringer og for å få innsikt i bransjens utfordringer og fremtidige trender," sier Christina Østerhus, Senior Account Manager på Tribia.

"Etter årets arrangement sitter jeg igjen med inntrykket av at bransjen er enda mer bevisst på hva de trenger når det gjelder løsninger. Det er tydelig at aktørene er mer opptatt av å velge verktøy som passer deres spesifikke behov. Dette er svært positivt, og det betyr at vi som leverandør må fortsette å være skjerpet og levere den kvaliteten kundene krever" forteller hun.

 


Oppsummert tar vi med oss at det er stor vilje og interesse blant flertallet til å jobbe smartere og mer digitalt. Ved å benytte digitale verktøy kan man oppnå betydelige tids- og kostnadsbesparelser samtidig som man styrker sin konkurransekraft i en stadig mer digitalisert verden.

Ønsker du råd og tips om hvordan du kan jobbe smartere digitalt i dine byggeprosjekter? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale der vi kan gå gjennom dine behov og utfordringer. Vi er her for å hjelpe.

Book en uforpliktende demo

Nysgjerrig på hva Interaxo kan bidra med i ditt prosjekt?

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss på +47 22 50 45 50 så forteller vi mer og setter opp en gratis og uforpliktende demo.