AFRY og Byggfokus | Bimeye

Written by Agathe Aase

AFRY og Byggfokus bruker Bimeye for å levere GTIN i BIM-leveranse

Bimeye og Cobuilder hjelper Kongsberg BUF prosjektet å spare mye tid ved å unngå alternative manuelle, kompliserte og tidskrevende innsamlingsløsninger. Bimeye gjør det enkelt å knytte bygningsdeler i modellen til korrekte innkjøpte produkter i Cobuilder. 

Myndighetene og bransjen stiller stadig større krav til dokumentasjon om produkter som inngår i byggeprosjekter. Siden 2011 har Statsbygg stilt krav til bruk av BIM i alle prosjekter, og har utviklet eget kravsett for BIM-leveranser som heter SIMBA. I SIMBA 1.3 og 2.0 stilles det nå krav om at produkter som inngår i et bygg eller leveranse skal identifiseres med GTIN (Global Trade Item Number). GTIN er en unik produktidentifikasjon fra GS1, og brukes til å identifisere hvilke produkter som blir brukt i bygget.

Statsbygg forteller at GTIN skal bidra til å gjøre det enklere å samle inn og hente ut FDV-dokumentasjon, og annen informasjon om produkter som inngår i et byggeprosjekt. GTIN er dermed en byggestein mot en digitalisering av byggenæringen.

bimeye-mockupx1300

Bakgrunn:
Bufetat Region Sør har engasjert Statsbygg for planleggingen og styring av gjennomføringen til det nye BUF Ungdomshjem i Kongsberg. Byggfokus AS står som totalentreprenør og vil med hjelp av AFRY utføre prosjektet. Med et Statsbygg prosjekt kommer det mange krav som Byggfokus må tas stilling til, deriblant GTIN identifikasjon.

En positiv utvikling i byggebransjen

Kjetil Krogseth, BIM-koordinator for AFRY i Kongsberg BUF prosjektet forteller at Statsbygg ønsker å skape en positiv utvikling i bransjen, og at deres krav ikke nødvendigvis har en naturlig løsning. Derimot synes han det er positivt at kravene til Statsbygg utfordrer bransjen til å utvikle seg fremover, og at BIM skal bli et bedre produkt. 

Kjetil Krogseth«Kravene til Statsbygg kan være utfordrende, da de stiller krav til hva de vil ha og ikke hva som finnes ute i markedet, og hva som er mulig å få til»
sier Kjetil Krogseth. Bilde: Kjetil Krogseth, BIM-koordinator for AFRY i Kongsberg BUF prosjektet

AFRY og Byggfokus ønsket å finne en løsning til Kongsberg BUF prosjektet som gjorde det enkelt å samle produktinformasjonen opp mot BIM, og samtidig kunne se sammenstilt modell med orienteringsmuligheter.

Å knytte bygningsdeler i modellen til korrekte innkjøpte produkter

"Vi kom i kontakt med dere (Tribia) ganske tidlig, da deres visjon er å kunne berike modeller uavhengig av designverktøy. Da falt det naturlig å finne en løsning der, og heldigvis var dere også gira på å finne en løsning" sier Kjetil Krogseth.

For å kunne levere i henhold til Statsbygg sitt krav om GTIN, kom AFRY i kontakt med Tribias rådgivere for å finne en løsning. Sammen kom de fram til en løsning hvor man integrerer Bimeye med Cobuilder. Denne løsningen vil gjøre det mulig å tilgjengeliggjøre produkter kjøpt inn i prosjektet i Bimeye, og man kan dermed enkelt knytte bygningsdeler i modellen til korrekt produkt. 

Kristian Kaldager, produktsjef for Bimeye, synes det er positivt at AFRY og Byggfokus viser Tribia og Bimeye tillit på denne måten, og at vi sammen kan komme frem til løsninger som digitaliserer byggebransjen. "Løsningen er et godt eksempel på hvordan Bimeye kan støtte I-en i BIM" avslutter Kristian.  

Kom i gang med Bimeye? Ta kontakt for en gratis demo og uforpliktende prat i dag.

Book en uforpliktende demo

Nysgjerrig på hva Interaxo kan bidra med i ditt prosjekt?

Fyll ut skjemaet eller kontakt oss på +47 22 50 45 50 så forteller vi mer og setter opp en gratis og uforpliktende demo.