Tilgangskontroll

Interaxo har en veldig brukervennlig og fleksibel tilgangskontroll som enkelt kan administreres på egen hånd. Hvert rom kan ha sin egen mappestruktur med en egen medlemshåndtering og støtter et stort antall medlemmer med ulike rettigheter.

tilgangskontroll_1
enkel tilgangskontroll

Enkel tilgangskontroll

Interaxo har samtidig støtte for at tilgangskontroll lagres som en del av en mal for prosjektrom, slik at rettigheter blir ferdig definert når nye prosjekter opprettes. Dette forutsetter at rettigheter defineres på medlemsgrupper, eksempelvis basert på fag eller rolle i prosjektet.

I Interaxo kan rettigheter bestemmes på enkeltbrukere og på medlemsgrupper, men vår sin sterke anbefaling er å bruke medlemsgruppene aktivt i administrasjon av tilgangskontroll.

 

Ulike nivåer

Kundens administratorbrukere kan administrere tilgangskontrollen i en mappestruktur ved å høyreklikke på utvalgte mapper, steg, oppføringer eller filer. En gruppe kan tildeles rettigheter til innhold på 4 ulike nivåer. Rettighetsnivået for brukere kan administreres med Interaxo sine standard tilgangsnivåer eller defineres med enkel avhukning:

  • Rettighetsnivået «Les» gir gruppen kun lesetilgang til dokumentene som observatør. • Rettighetsnivået «Opprett» gir gruppen muligheten til å laste opp og opprette nytt innhold i mappen.
  • Rettighetsnivået «Rediger» gir gruppen mulighet til å redigere dokumenter og innhold som andre grupper og brukere har lastet opp eller opprettet.
  • Rettighetsnivået «Slett» gir muligheten til å slette innhold, både sitt eget og det andre grupper eller brukere har lastet opp.En administrator kan i sin helhet fjerne en gruppe sine tilgangsrettigheter til en mappe eller dokument. En gruppe eller bruker som ikke har tilgang vil heller ikke se innholdet i sitt grensesnitt.
tilgangskontroll_2

Roller og grupper

Kundens administratorbrukere kan selv invitere inn brukere og samtidig plassere brukere i riktig gruppe. Samme bruker kan også plasseres i flere medlemsgrupper samtidig om det er ønskelig eller hensiktsmessig med tanke på tilgangskontroll eller varslingsrutinene i prosjektet.

Ved invitasjon av brukere kan administratorbrukeren legge til én og én bruker eller enkelt importere en excel-liste med flere brukere samtidig.

tilgangskontroll_3-1