Saker og oppgaver

Interaxo er samhandlingsløsningen som lar deg sette opp egne aksjonslister, samtidig som du enkelt får oversikt og kan dele informasjon med deltakere i prosjektet. Sikre deg oversikt over status, forsinkelser, avhengigheter og hva som er besluttet.

saker og oppgaver_1
icons-blue036
icons-blue037
icons-blue_Engineer on laptop
Registrer aksjonspunkter direkte fra mobil med bilder og metadata
Enkel ansvarsfordeling på
ulike aksjoner
Sett frister og send ut varslinger automatisk til aksjonsansvarlig

Ta i bruk aksjoner

Aksjoner og issues håndteres best i en aktiv mappe med arbeidsflyt i Interaxo. Nye aksjonspunkter kan registreres direkte fra mobil med bilder og metadata via Interaxo Onsite applikasjonen, eller direkte i web grensesnittet. Et prosjekt opererer gjerne med flere aksjonslister, og gjerne med ulike metadata for å sikre best oversikt.

Nye aksjoner registeres ved å trykke på knappen «ny oppføring» i Interaxo, så fyller bruker med rette tilganger ut skjema på bilde til høyre. Dette er kun et eksempel, og kan inneholde andre metadata, titler osv. ut fra behov..

saker og oppgaver_2
saker og oppgaver_3

Konfigurer slik du ønsker det

Alle nye aksjoner kan tildeles en, eller flere ansvarlige brukere og brukergrupper. Innstillinger på mappen bestemmer hvem som kan stå som ansvarlig på en aksjon/issues innenfor denne flyten. Når en bruker settes som ansvarlig går det automatisk ut en e-post med informasjon om at du er satt som ansvarlig for denne saken, med informasjon om forfallsdato og hvilket prosjekt det gjelder. Ved å jobbe med aksjonslister på en god måte får prosjekteier lett oversikt over status på alle aksjoner, og ved bruk av metadata kan disse knyttes mot kontrakt, rom, fag/klassifikasjon, viktighet osv.

Innen hver aksjon kan brukere kommunisere ved å bruke kommentar funksjon og mentions for å varsle andre brukere. En aksjon/issue kan inneholde flere filer, og også versjoner av filer. Der det er ønskelig benyttes både filnavngivning og nummergenerator også i aksjonslisten for å sikre unik ID på data som ligger her.