Samhandling i prosjekter

Interaxo er et effektivt verktøy for samhandling omkring dokumenter og arbeidsprosesser.

Inviter inn interne og eksterne medlemmer. Abonner på endringer og du har full kontroll. I Interaxo kan alle typer filer lagres og gjøres lett tilgjengelig for medlemmene. Du kan søke etter, redigere og dele dokumenter med andre. Alle prosesser får du kontroll på og alt er sporbart.

2 Tegningshåndtering med aktive og tidligere versjoner
Dele

Interaxo tilgjengliggjør du informasjon med alle involverte gjennom alle fasene av prosjektet. Hold orden på endringshåndteringene med arbeidsflyt og prosessoversikt.

Kommunisere

Tilgjengelig informasjon er nøkkelen til effektive prosjekter. Med Interaxo er det slutt på mengder med e-post og man kommuniserer rett i løsningen. Alle får riktig, oppdatert og presis informasjon til enhver tid.

Beslutte

I et prosjekt er det ofte mange endringer, godkjenninger og avvik som skal både rapporteres inn, og logges. Med Interaxo holder du kontroll på når, hvor, hva og hvem - til enhver tid!


icons-blue_people on globe
Samhandling

Skybasert prosjektløsning for effektiv samhandling mellom alle interne og eksterne parter

icons-blue_Candidate
Dokumenthåndtering

Effektiv, sikker og enkel dokumenthåndtering tilgjengelig for alle i prosjektet

icons-blue_Chat
Aktive mapper

Jobb mer effektivt med saker og avklaringer ved hjelp av egendefinerte metadata

icons-blue_process
Arbeidsflyt og godkjenning

Støtt dine spesifikke prosesser i prosjektet og sørg for effektive og riktige beslutninger

icons-blue_thumbs up-1
Revidering og publisering

Få full kontroll på gjeldene revisjon og hva som endret og besluttet

icons-blue037
Visuelle tavler

Suverent verktøy for deg som jobber og planlegger etter LEAN-prinsipp, VDC og ICE metodikk

icons-blue_3D
Visualisering 
BIM/3D/2D

Kraftige viewere for både IFC, tekniske filformater og Office dokumenter gir deg all informasjon du trenger

icons-blue008
Sporbarhet/logg

Full sporbarhet på alt i prosjektet gir deg trygghet på beslutninger som kan ha store konsekvenser

icons-blue_head to connection
Arkivering og eksport

Alt innhold kan eksporteres ut av Interaxo på ulike formater, både løpende og ved prosjektets slutt

icons-blue_People process
Tilgangskontroll

Effektiv og brukervennlig tilgangskontroll gir deg stor fleksibilitet for å sikre informasjon til riktige parter

icons-blue_Supervisor
Sikkerhet

Trygg og sikker samhandlingsløsning med lagring av data i Norge og beskyttet av lokalt lovverk

icons-blue_Cellphone Cloud
Mobilitet

Nettbasert løsning samt mobile app’er gir deg tilgang til dine prosjekt data hvor enn du er i verden

icons-blue_Teamwork laptop
Konfigurering og tilpasning

Administrator har full oversikt over medlemmer, roller, tilganger og folderstrukturer

icons-blue_Connection tech
API/ integrasjoner

Vi har et åpent API som du kan benytte slik at Interaxo kan tilpasses de systemer og løsninger dere allerede benytter og jobber med.