Effektiv møtemetodikk

Tradisjonelle møtereferater kan opprettes og tilgjengeliggjøres for hele prosjektgruppen. Ved å bruke aksjonslister vil du effektivisere forarbeidet og forenkle godkjenningsprosessen. Visuelle Tavler gir deg oversikten du trenger for å ha et effektivt møte og sikre oppfølging av saker.

effektiv møtemetodikk_1
icons-blue_meeting
icons-blue_Cog wheel board
icons-blue_puzzle people
Interaxo gjør møter mer effektive og produktive
Ta i bruk aksjonslister for å minimere e-poster, samt effektivisere arbeidet
Visuelle Tavler gir deg en suveren oversikt i prosjektplanleggingen
visuelle tavler_1-1

ICE Møter og Visuelle tavler

Visuelle Tavler er et suverent verktøy for prosjekter i planleggingsfasen etter LEAN-prinsipp. Kombinert med arbeidsmetoder innen VDC og ICE metodikk, gjør den visuelle fremstillingen det mye enklere å planlegge og designe prosjektprosessen korrekt fra starten av.

«Spørsmål og svar-tavler» hjelper deg å håndtere alle spørsmål og svar i prosjektet slik at du reduserer administrasjon og møtetid samt at gjennomføringen av møtene både blir mer effektive og mer involverende for alle parter.

  • I forkant av hvert møte oppretter deltakere sine spørsmål og møteleder planlegger møtet.
  • Under møtet kan deltakere berike sine spørsmål for å få korrekte svar mens møteleder sørger for fremdrift i henhold til agenda. Møteprotokollen er hele tiden automatisk oppdatert da all samhandling, kommunikasjon og beslutninger foregår digitalt i tavlene.
  • Etter møtet overfører møteleder alle lukkede saker til beslutningsloggen og rydder tavlen slik at kun saker som ikke er avklart står igjen.

Aksjonslister

Flere av våre kunder har i større grad gått bort fra møtereferater og jobber mer dynamisk i prosjektene med Interaxo sine Aksjonslister. Dette er en metodikk som gir store muligheter for å minske antall eposter i prosjektet, hvor man kan effektivisere arbeidet og avklaringer rundt aksjonspunkter smidigere både før, etter og under møtene.

Dette sikrer en sporbar håndtering av alle aksjonspunkter i prosjektet, hvor en Prosjektleder enkelt kan følge med på status på gjøremålene. Det er også mulig å ansvarlig gjøre brukere i prosjektet, slik at disse personene får varslinger fra Interaxo og sikrer at sakene blir fulgt opp.

 

saker og oppgaver_2-1