Arkivering og eksport

Interaxo har god støtte for arkivering og eksport av enkeltdokumenter eller grupper av dokumenter. I tillegg kan alt av innhold lastes ned til lokal PC uansett filtype. Tribia tilbyr også Interaxo Eksport, som er en komplett eksport av et helt prosjektrom med tilhørende innhold.

interaxo-logo-full-color-rgb 1

 

Eksport

I en aktiv mappe kan dokumenter eksporteres ved å trykke på en egen knapp som heter «Eksporter». Aktive mapper inneholder filene, men har også en rekke andre opplysninger, som metadata, logg og kommentarer som det kan være ønskelig å eksportere samtidig. Ved å bruke denne Eksport-knappen kan brukeren selv velge hva som skal eksporteres og hvordan eksporten skal se ut.

Tribia tilbyr også Interaxo Eksport, som er en komplett eksport av et helt prosjektrom med tilhørende innhold. Her følger hele mappestrukturen med alle filer og filversjoner, samt logger og kommentarer. En slik eksport kan overleveres som USB-penn eller lastes opp til kundens egen FTP-server eller lignende. Interaxo har også et åpent API som kan benyttes for løpende overføring av dokumentasjon underveis i prosjektet.

Arkivering

Det ligger egen funksjonalitet kalt «Arkivering» i Interaxo, denne funksjonaliteten trekker ut all informasjon fra oppføringene, dvs metadata, logg, kommentarer og filvedlegg og legger denne informasjonen tilgjengelig for viderebehandling enten som manuell overføring til arkivsystem eller automatisk hvis integrasjon er satt opp mellom de ulike systemene.

Dette er en funksjon som er brukerstyrt og som kan utføres kontinuerlig underveis i prosjektperioden. Den informasjon som blir arkivert får på et symbol som viser at oppføringen er arkivert. Dersom det er ønskelig kan man også sette opp låsing av arkivert informasjon slik at det ikke er mulig å endre i etterkant. I arkivrommet kan relevante personer hos kunden få varsel etter hvert som det kommer ny informasjon som skal overføres til arkivsystem.

Book en uforpliktende demo