Tegningshåndtering

Ved å godkjenne tegningene online sikrer man kvaliteten på tegningene som det skal bygges etter. Med versjonskontroll har man historikken på alle endringer som er gjort, og det er ikke lenger tvil om hvilken tegning som er den sist godkjente. En velfungerende tegningshåndteringsprosess er viktig for at et byggeprosjekt skal bli en suksess.

tegningshåndtering_1
icons-blue_Drawing with pen
icons-blue_Helmet and drawing
icons-blue_Chat
Sortert oversikt over alle tegningene i prosjektet
Egen bestilling av tegninger inne i Interaxo
Full versjons-historikk på
alle tegninger 

Automatisk arbeidstegningsliste

En oversikt over alle tegningene i prosjektet, inndelt etter type (f.eks. plan og snitt), fag, format, målestokk, revisjon etc. Dette gjør det svært enkelt å finne igjen tegninger da du kan gruppere og søke etter det du har behov for. Tegningsfilen åpnes enkelt ved å klikke linken i tegningslisten.

Ved å ha alle tegningene tilgjengelig for prosjektdeltakerne på denne måten vil prosjektet spare kopikostnader da brukerne selv skriver ut tegninger ved behov.

tegningshåndtering_2
tegningshåndtering_3

Bestilling av tegninger for print

For bestilling av tegninger på papir er det vanlig at man bruker eget kopifirma for disse tjenestene. I Interaxo ligger det egen funksjonalitet for bestilling av tegninger som er lagt opp for å ligne tradisjonell nettbutikk funksjonalitet. Brukere med rettigheter huker enkelt av på de tegninger og andre filer de ønsker å sende bestilling på, trykker på knappen «Legg til bestilling» og filene legger seg i en egen handlekurv i løsningen. Kunden bindes ikke til Leverandørens printfirma, men kan benytte det, eller de selskap Kunden har avtaler med.

Når man velger «send bestilling» vil det komme opp et predefinert bestillingsskjema. Skjemaet inneholder kontaktinformasjon om mottager, avsender, betaler og full beskrivelse av hva som skal bestilles. Velg deretter «bekrefte bestilling». Bestillingen sendes da direkte på epost til kopifirma og kopi til bestiller.