Endringshåndtering

Endringer skjer kontinuerlig i byggeprosjekter, enten det er endringsordre initiert fra byggherre eller krav om endring fra entreprenør. Dette kan få store økonomiske konsekvenser for alle involverte parter og kan ofte ende opp som tvistesaker i retten med tanke på et sluttoppgjør.

Resurs 11
icons-blue_meeting
icons-blue_puzzle people
icons-blue_Cog wheel board
icons-blue014
Unngå dyre tvistesaker i ettertid
Få et komplett beslutningsgrunnlag
Tilpass arbeidsflyten til ditt behov
Reduserer e-poster og telefoner til et minimum
endringshåndtering_3

Konfigurert slik du ønsker det

I interaxo bygger man opp alle relevante prosesser relatert til endringer. Dette kan være varsel om endring (VOE) eller krav om endring (KOE) fra entreprenøren eller en endringsordre (EO) som kommer fra Byggherre.

Ved hjelp av en tilpasset arbeidsflyt vil kravene effektivt bli behandlet av de riktige parter. Hver endring får sin egen logg for sporing av alt som angår endringen samt et kommentarfelt for effektiv kommunikasjon mellom de involverte parter. Dette reduserer antall eposter og telefoner til et minimum og sørger for en effektiv håndtering av alle endringer.

For å sikre at all kommunikasjon foregår ett sted kan man i Interaxo også håndtere interne kommentarer knyttet til en endring og sørge for at for eksempel diskusjon knyttet til priser og konsekvenser kun er synlig for en mindre gruppe personer.