BIM byggbranschen
WEBBINAR

Interaxo Project & BEAst Helplansritning skala 1:50

I inspelningen av detta webinar går Christoffer Maxe, CSM på Tribia, igenom Interaxo Project och BEAst Helplansritning 1:50.

BEAst Helplansritning skala 1:50 är en anvisning som standardiserar användningen av helplansritningar för att minska hantering och administration med delplansritningar i projektering, produktion, förvaltning och drift. Med helplansritningar, som tidigare har kallats storformat eller mega PDF, tas begränsningen bort att formaten anpassas till utskriftsstorleken och blir mer modellbaserat. Helplansritningar skapar en effektiv digital hantering för flera målgrupper och användningsområden.

I detta webbinarium visar vi:

  • Anvisningen BEAst Helplansritning skala 1:50.
  • Vilka fördelar och nyttor som uppnås inom flera användningsområden.
  • Hur Interaxo kan nyttjas tillsammans med BEAst Helplansritning.
  • Fördelarna med att använda sig av ett digitalt verktyg i byggprojekt. 

Boka en gratis demo

Se vad Interaxo kan göra för dina byggprojekt