BIM byggbranschen
Tribia i samarbete med BEAst

Få grepp på nyttan med BEAst Helplansritning 1:50

I detta webbinar får du en genomgång av BEAst Helplansritning tillsammans med oss på Tribia och BEAst.

BEAst Helplansritning skala 1:50 är en anvisning som standardiserar användningen av helplansritningar för att minska hantering och administration med delplansritningar i projektering, produktion, förvaltning och drift. Med helplansritningar, som tidigare har kallats storformat eller mega PDF, tas begränsningen bort att formaten anpassas till utskriftsstorleken och blir mer modellbaserat. Helplansritningar skapar en effektiv digital hantering för flera målgrupper och användningsområden.

I detta webbinarium visar vi:

  • Anvisningen BEAst Helplansritning skala 1:50
  • Vilka fördelar och nyttor som uppnås inom flera användningsområden
  • Tabell A och B systematik och namnsättning med förlängda format
  • Guide för byggnadsmått och ritramens utformning med effektiv rityta
  • Hantering och redovisning vid frisläppande av områden med helplansritning
  • Ritningsramsmallar för CAD-system

    Webbinariet avslutas med en frågestund.

Medverkande:

webb beeast

 

 

 Boka en demo av Interaxo