Våra kunder

Vi har många kunder och långa kundrelationer. Våra kunder finns idag främst i Norge och Sverige, men vi har kunder även i resten av världen. Kunderna kommer främst från bygg- och anläggningsindustrin som vi har samarbetat tillsammans med i många år kring vår produktutveckling. Våra vanligaste kunder är byggherrar och entreprenörer, men vi har också projektledare, konsulter och arkitekter som viktiga kundgrupper och som trogna ambassadörer.

Andre Thyri
Otänkbart utan Interaxo

"Interaxo ger mig bra kontroll över alla aktörernas insatser och leveranser i projekten och all information är lätt tillgänglig var jag än är. Att leda större leveransprojekt utan Interaxo idag känns verkligen otänkbart."

Andres Thyri,
Senior Projektledare, Artec Aqua

Erik Hilmius
Minska fel och spara tid
Vi har valt Bimeye-lösningen eftersom vi kan se att vi kommer att minska fel och spara tid".

Erik Hilmius
VDC Specialist, NCC

Trond Simensrud
Enklare och bättre kontroll

"Samverkan med kunder och leverantörer är nu tillgänglig på ett enklare sätt. Tydliga visuella godkännandeprocesser ger snabbare och bättre kontroll av projekt. "

Trond Simensrud,
Projektledare i Hæhre Entreprenør

Oslo Hamn sparar tid

Förändringar sker ständigt i byggprojekt och leder till en stor mängd av obegripliga e-postmeddelanden.

"Interaxo förenklar vardagen genom att jag hittar relevant information på ett ställe; vi sparar därför tid. Dessutom förenklar verktyget revisioner, verifieringar och ansvarsskyldigheten. Interaxo används eftersom denna lösning erbjuder en gemensam plattform för utbyte av projektrelaterat material i byggprojekt,"

Erling Jenssen,
Fastighetsavdelningen, Oslo Havn KF

DSCF1236-16x9-Crop-Low

Mer än 20% i tidsbesparing

"Känslan av att leverera ett säkert projekt är bäst. Med Bimeye är vi säkra och vi levererar projekt som är 100% rätta - varje gång!
Att kunna hålla allt på en plats i databasen är viktigt oavsett projektets storlek. Innan jag var tvungen att hitta alla detaljer på olika platser, som i olika Word- och Excel-filer.

Agnese Blaubarde
Interior Designer, Cedervall Arkitekter

forsvarsbygg
oslo-havn
pn0evhagfqgniiyjq1qyga
riksbyggen_logo
downloadn