Samarbete i byggprojekt

Effektivt samarbete mellan kunder, underleverantörer, konsulter, och övriga parter i leveranskedjan resulterar i högre kvalitet, lägre kostnader och att projekten levereras i tid. Processen är lika viktig i samtliga byggfaser – från design, projektering och vidare under produktionen på byggarbetsplatsen.

Boka en kostnadsfri demo
Web startcenter macbook phone home page
icons-green_thumbs up-1
Tilldela frågor och ärenden och följ upp med tidsfrister och notifieringar.
icons-green005
Hitta alla ärendetyper i inkorgar, sorterade på status – analysera i projektöversikten.
icons-green013
Vidta proaktiva åtgärder baserade på smarta notifieringar och dynamiska rapporter.

Ärenden och data som sammanställts i ett digitalt samarbetsverktyg kan analyseras och användas för att uppmärksamma projektledare på potentiella problemområden. Informationen kan även användas som kunskapsbas i processförbättringsarbetet.

Unizites lösning för projektsamverkan är anpassad för byggarbetsplatsen. Även de som inte är användare i Unizite kan arbeta via aktiva rapporteringslänkar som distribueras via e-postnotifieringar – eller genom att bli inbjudna användare av projektägaren eller någon av entreprenörerna! Med en projektlicens för Unizite kan externa användare bjudas in och börja jobba tillsammans direkt– det ska ju vara enkelt att samarbeta, eller hur?


Samarbeta i Unizite och ta proaktiv kontroll över ditt projekt

Registrera ärenden och RFIs (fråga/svar) med tidsfrist och tilldela uppgifter! Unizite hjälper dig att följa upp alla ärenden och notifierar automatiskt både dig och tilldelad entreprenör/kund om ärendet och eventuella förseningar.

Web startcenter macbook phone list view
architect-and-structural-engineer-in-orange-work-ZV7HKC6

Få översikt genom interaktiva rapporter

Vem ligger efter och mellan vilka parter har vi potentiella problem? Vidta proaktiva åtgärder! I en samarbetsmatris visas antal ärenden per status mellan projektets alla deltagare. Försenade ärenden visas i rött – klicka på rödmarkeringen för ytterligare information om ärendet! Konfigurera aviseringar för statusinformation och påminnelser till berörda parter före tidsfrister går ut!

Smarta rapporter med direktlänkar till ärenden kan användas av alla – användare eller inte!

Att kunna dela ärenden, diskussioner och information i realtid på byggarbetsplatsen förbättrar kvaliteten, produktiviteten, och projektekonomin. När ärenden och framdrift uppdateras direkt i fält kan rapporteringen automatiseras helt med stor tidsbesparing!

AdobeStock_282833318