Säkerhet och arbetsmiljö

Säkerheten har högsta prioritet på byggarbetsplatsen. Och det handlar om bra mycket mer än att följa lagar och skapa rapporter. Samarbete för ökad säkerhet fungerar precis på samma sätt som samarbete för ökad produktivitet och kan också stödjas av ett gemensamt digitalt system. I Unizite kan man välja att endast köra säkerhet eller att kombinera med andra Unizite-lösningar. Säkerhet och produktivitet går hand i hand i en proaktiv och förebyggande arbetsmiljöplan. Det är smart och kostnadseffektivt att köra säkerhet i samma app som produktion – Unizite! 

Boka en kostnadsfri demo
Web startcenter macbook
icons-green_Drawings-01
Skyddsronder och incidentrapportering enligt lag och regleringar.
icons-green026
Säkerställ att tilldelade avvikelser åtgärdas inom angiven tidsfrist.
icons-green013
Analysera incidenter och skapa åtgärder som tilldelas och följs upp.

Incidenter och avvikelser kopplade till plats och objekt/system

Säkerhet är inget fristående från byggprocessen. Säkerhetsavvikelser ska åtgärdas och följas upp med automatik så att åtgärder säkerställs. Både åtgärden för att lösa ett säkerhetsproblem samt åtgärder kopplade till en åtgärdsplan i förebyggande syfte.

I Unizite är det möjligt att placera säkerhetsärenden i 2D ritningar och koppla till BIM-modellens objekt och system, på samma sätt som produktionens övriga uppgifter och ärenden. Säkerhetsfrågor kopplas till plats, BIM-objekt och system för säkerhetsanalys och uppföljning – som en del av produktionen.

iphone calendar ipad 2d viewer
Iphone issue view ipad 2d viewer

En app för allt, inklusive skyddsronder, avvikelser och incidentrapportering

En app för byggarbetsplatsen måste vara extremt användarvänlig – men det betyder inte att registrering av kritisk information kan förenklas bort. Vi måste registrera viktiga data för att kunna automatisera flöden och för att möjliggöra analys och förbättring. En incidentrapport ska vara kort och enkel ute i verksamheten och kan med fördel kompletteras av behörig och rapporteras vidare med automatik.

I Unizite hittar man incidentrapporteringen på startsidan. På projekthemsidan, ovanför incidentknappen, finns instruktioner och säkerhetsinformation såsom rutiner, arbetsmiljöplan, krav på personlig skyddsutrustning och direktlänkar till APD med tydlig markering av säkerhetsrelaterade platser och ytor.


Belöna säkerhetsinitiativ

Belöna bra säkerhetsinitiativ och låt projektet ta del av detta. Detta kan ske direkt i appen som ”positiva ärenden” eller varför inte lägga upp initativet med bild och text direkt på projekthemsidan. Detta inkluderar alla UE och leverantörer innanför gaten och bygger upp en positiv och proaktiv säkerhetskultur.

Säkerhetsrapportering

Skapa rapporter efter rondering samt incidentrapporter som uppfyller gällande lagkrav och som även placerar incidenter och avvikelser i 2D med koppling till objekt och system. Detta ger samma möjlighet till analys som vilken annan avvikelse som helst. På så sätt kan man även hitta risker kopplade till vissa metoder, maskiner eller utföranden.